Mag je werkgever je ontslaan terwijl je ziek bent?

Het is een vaak voorkomend misverstand dat een werkgever je niet zou kunnen ontslaan als je ziek bent en wegens arbeidsongeschiktheid afwezig bent op het werk. Maar wat zijn de spelregels waarmee je wel rekening moet houden?

Als je ziek bent, vormt dat in de regel geen reden voor een ontslag. Toch betekent dit niet dat je werkgever je tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid nooit zou kunnen ontslaan.

Ontslag kan

Je werkgever kan tijdens een ziekteperiode wel degelijk een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Hij kan dat doen door je te ontslaan met betaling van een opzegvergoeding. Hij kan je daarnaast ook ontslaan met naleving van een opzegtermijn. Die opzegtermijn begint echter maar te lopen bij het einde van je arbeidsongeschiktheid. Omgekeerd geldt dat echter niet. Als je zelf je ontslag geeft tijdens een ziekteperiode begint de opzegtermijn wel dadelijk te lopen.

Een vergoeding vragen?

Als je werkgever je ontslaat, kan je vragen dat hij je ontslag motiveert. Als blijkt dat je ontslagen werd wegens je ziekte dan kan je een schadevergoeding vragen van je werkgever. Je kan dan zeggen dat je ontslag kennelijk onredelijk is en een schadevergoeding van minstens 3 weken tot maximum 17 weken loon vragen.

Weet wel dat er rechtspraak bestaat die aangeeft dat de herhaalde of langdurige arbeidsongeschiktheid een geldige reden kan zijn voor ontslag wanneer de werkgever bewijst dat deze de organisatie van het werk in het gedrang brengt. Er zal ook geen sprake zijn van een onredelijk ontslag als je werkgever je ontslaat om redenen die verband houden met je gedrag en/of je geschiktheid dan wel om economische of organisatorische redenen.

Discriminatie

Je kan bij een ontslag tijdens een ziekteperiode eventueel ook argumenteren dat er sprake was van een discriminatie door je werkgever op grond van je actuele of toekomstige gezondheidstoestand. In dat geval kan je eventueel aanspraak maken op een schadevergoeding van zes maanden loon. Doe voor een dergelijke procedure een beroep op de diensten van een advocaat.

Jan Roodhooft, advocaat