Dit kan je doen als je wil thuisblijven omdat je hond ziek is

Er was de laatste dagen heel wat te doen rond een werknemer die een ziektebriefje binnenbracht voor 14 dagen omdat… zijn hond ziek was. Waarom is dat niet toegelaten en wat kan je wel doen?

In Houthalen bracht een werknemer een ziektebriefje voor 14 dagen binnen bij zijn werkgever. Op dat briefje was als reden vermeld… dat de hond van de werknemer ziek was. De werkgever kon er niet mee lachen en vroeg zich zelfs af of hij het slachtoffer was van een (slechte) grap.

Een ziektebriefje is uit den boze

Als werknemer kan je geen ziektebriefje binnenbrengen omdat je hond ziek is. Dit kan zelfs niet als dat zo op dat ziektebriefje vermeld staat. Je kan enkel afwezig zijn wegens ziekte en gewaarborgd loon krijgen als je zelf ziek bent. Zelfs de ziekte van je partner, kind of één of ander familielid komt niet in aanmerking.

Vakantie nemen

Wat je wel kan doen, is aan je werkgever het probleem uitleggen en hem vragen of je vakantie mag nemen. Op die manier kan je toch thuisblijven om voor je zieke huisdier te zorgen. Weet wel dat je hiervoor nog voldoende dagen vakantie moet staan hebben (die je ook wil opofferen) en dat de vakantiedagen moeten worden vastgelegd in akkoord met je werkgever.

Verlof zonder wedde

Heb je geen vakantiedagen meer staan (of wil je die niet opofferen voor de ziekte van je hond) dan kan je ook vragen aan je werkgever of je een aantal dagen verlof zonder wedde mag nemen. Ook hiervoor heb je echter het akkoord van je werkgever nodig. Is dat er niet, dan mag je op deze basis niet eenzijdig beslissen om thuis te blijven.

Verlof om dwingende reden?

Als werknemer heb je verder het recht om van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. Hieronder valt elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die je dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. Je mag dan afwezig zijn op het werk gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan je probleem. Je moet dan wel je werkgever vooraf of zo spoedig mogelijk verwittigen.

Is je hond ernstig ziek en moet je dringend naar de dierenarts of het dierenziekenhuis dan kan je je eventueel gedurende korte tijd beroepen op dit verlof tot je een andere oplossing vindt. Weet wel dat je geen loon krijgt voor deze afwezigheid.

Jan Roodhooft, advocaat