Zo boek je effectief resultaat tijdens een meeting

Tijdens een meeting op een constructieve en diplomatische manier jouw ideeën doordrukken ? Dat doe je zo.

Spiegelgedrag

Geef aan dat je mee bent met de attitude van jouw collega’s, niet noodzakelijk met hun argumenten. Dat doe je door hun gedrag te imiteren. Zitten ze met hun benen over mekaar gekruist, doe dan hetzelfde. Leunen ze met een glimlach voorover, doe dat dan ook. Zo geef je hen het signaal dat je hen vriendelijk bent gezind en hen tegemoet komt als mens. Een perfecte sfeer om jouw argumentatie op tafel te leggen.

Verander de context

Staaf jouw argumenten met praktische voorbeelden en doe dat in een positieve context. Krijg je bijvoorbeeld tegenkanting rond de budgettering van een project, ga dan niet rechtstreeks in op dat budgettaire aspect, maar geef praktische voorbeelden waardoor mensen gaan inzien dat ook zij er wel bij varen wanneer het budget van het desbetreffende project wordt opgetrokken.

KISS

Keep It Stupid and Simple. Met andere woorden: vermijd om jouw argumentatie complex en langdradig te maken. Hou je aan simpele slagzinnen waaruit onmiddellijk het voordeel van de zaak blijkt. In de politiek zouden ze jou populisme kunnen verwijten, maar dat is hier gelukkig niet aan de orde.

Wees niet competitief, maar constructief

Zit je in een meeting dan komt het aspect van competitieve interactie meestal al snel naar boven. Het gaat er dan niet meer om wie de juiste argumenten heeft, maar wel wie zich het sterkst kan profileren. Een volledig foute situatie waar jij je echter boven dient te zetten. Focus je tijdens een moeilijke meeting dan ook niet op de personen die eraan deelnemen, maar wel op de situatie (bijvoorbeeld een project) en hoe die middels jouw argumentatie zal verbeteren.

Overtuig zonder aarzeling

Wanneer hetgeen je zegt niet strookt met je lichaamshouding en je taalgebruik, dan ga je al snel ongeloofwaardig overkomen. Zit (of sta) tijdens je discours in een rechte, zelfzekere houding en maak rechtstreeks oogcontact met alle aanwezigen. Vermijd aarzelingen en (te veel) pauzes (een stilte kan jouw betoog immers wel eens kracht bijzetten) en krachteloze termen als ‘dat hoop ik toch’, ‘ik denk toch’, ‘weet je wel ?’ of ‘nietwaar ?’ aan het eind van een zin om een aantal dooddoenders te benoemen. Kort en krachtig zijn, is de boodschap.

Gooi de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok

De boel wat jennen, doet niet altijd kwaad. Prikkel de mensen in de meeting. Zo worden ze alert en zijn ze bij de zaak. Kom vervolgens met jouw oplossing waardoor de rust kan worden hersteld. De meeste mensen houden immers niet van disharmonie en discussie en zullen op dat ogenblik sneller meegaan in jouw argumentatie om de rust te herstellen.

Argumenteer met feiten

Wanneer je stelt dat je bedrijf vaatwassers moet verkopen omdat iedereen die vandaag in huis heeft, is dat geen argument. Kom met statistieken waaruit blijkt dat steeds meer mensen ook effectief een vaatwasser in huis hebben en de omzet van het bedrijf waar je aan de slag bent er dan ook wel zal bij varen wanneer ze vaatwassers gaan verkopen. Over feiten kan je immers niet discussiëren en dus ook niet afdwalen.

Pascal Dewulf