Zo kan je je kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen

In mei 2020 zijn er weer sociale verkiezingen in heel wat (grotere) bedrijven. Hoe kan je je daarvoor kandidaat stellen? Ben je dan ook beschermd tegen ontslag?

Bij de sociale verkiezingen die in mei zullen plaatsvinden kiezen werknemers hun afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Ondernemingsraad (OR). Deze instanties moeten worden opgericht in grotere bedrijven.

Voorwaarden

Werk je zelf in dergelijk bedrijf waar er sociale verkiezingen plaatsvinden, dan kan je je daarvoor kandidaat stellen. Je kan dan opkomen op een van de kandidatenlijsten. Zo zijn er drie lijsten voor het CPBW (arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers) en kan er voor de OR een extra lijst van kaderleden zijn (als het bedrijf waar je werkt minstens 15 kaderleden tewerkstelt).

Om je kandidaat te kunnen stellen moet je minstens zes maanden ononderbroken in het bedrijf werken. Bovendien moet je tussen de 18 en 65 jaar zijn en mag je voor een jongerenmandaat niet ouder zijn dan 25 jaar.

Hoe je kandidaat stellen?

Wil je kandidaat zijn op een van de lijsten, dan moet je voorgedragen worden door een erkende vakbond (ACV, ABVV, ACLVB). Voor de lijst van kaderleden kan je daarnaast ook voorgedragen worden door het NCK of een huislijst binnen het bedrijf. Neem, als je wil opkomen, dan ook contact met de vakbond via dewelke je wil voorgedragen worden. Hou er rekening mee dat je kandidatuur door deze vakbond officieel moet ingediend worden bij je werkgever en dit ten laatste 55 dagen voor de verkiezingsdag.

Beschermd?

Als je kandidaat bent bij de verkiezingen ben je wettelijk beschermd tegen ontslag ook al word je uiteindelijk niet verkozen. Je kan dan alleen ontslagen worden om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht erkend werd of om een economische of technische reden die vooraf door het paritair comité erkend werd.

Deze ontslagbescherming eindigt op de dag waarop de bij de volgende sociale verkiezingen verkozen leden aangesteld worden. Word je niet verkozen, dan gelden dezelfde regels behalve als je al eens kandidaat was bij de vorige verkiezingen en toen ook niet verkozen werd. In dat geval wordt de beschermingsperiode beperkt tot twee jaar.

Jan Roodhooft, advocaat