Wanneer moet je werkgever je dubbel vakantiegeld uitbetalen?

Als je bediende bent, is het je werkgever die je enkel en je dubbel vakantiegeld uitbetaalt. Wanneer moet je werkgever daartoe overgaan? Kan je eventueel een bijbetaling vragen als je werkgever het bedrag vroeger dan verplicht betaalt?

Enkel vakantiegeld

Je werkgever betaalt je enkel vakantiegeld uit op de dagen dat je effectief vakantie neemt. Neem je bijvoorbeeld gedurende een welbepaalde maand een week vakantie, dan zal je werkgever je voor die maand toch je gewone brutoloon volledig uitbetalen. Het loon dat je dan krijgt voor de dagen dat je vakantie nam is het enkel vakantiegeld waarop je recht hebt.

Dubbel vakantiegeld

Je dubbel vakantiegeld wordt dan weer in één keer uitbetaald. Het wordt berekend op het brutomaandloon van de maand waarin je hoofdvakantie ingaat. Je werkgever moet je je dubbel vakantiegeld in principe uitbetalen samen met het loon van de maand waarin je hoofdvakantie start. Dat betekent dan ook dat het tijdstip waarop je werkgever het dubbel vakantiegeld moet betalen niet voor alle werknemers hetzelfde is en ook nog eens kan verschillen van jaar tot jaar.

Tegelijk betalen

De meeste werknemers nemen hun hoofdvakantie in juli of augustus. Vaak betalen werkgevers het dubbel vakantiegeld om organisatorische redenen voor alle werknemers tegelijk in mei of juni. Als je loon in zo’n geval verhoogde tussen de uitbetaling en het moment dat je je hoofdvakantie neemt, dan kan je vragen dat je werkgever je dat surplus alsnog uitbetaalt.

En als je arbeidsovereenkomst eindigt?

Als je arbeidsovereenkomst eindigt (bv. omdat jij die opzegde), zal je werkgever je op dat moment je vakantiegeld dienen uit te betalen. Meer bepaald krijg je dan een bedrag uitbetaald voor de dagen die je nog niet had opgenomen. Bovendien moet je werkgever je op dat moment meteen ook het enkel én het dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar.

Jan Roodhooft, advocaat