Vakantiegeld: hoeveel mag je verwachten?

Is de zomervakantie in zicht, dan verwent je werkgever je met een financieel extraatje: het zogenaamde vakantiegeld. Op hoeveel mag je rekenen?

Het vakantiegeld bestaat uit het zogenaamde ‘enkel’ en ‘dubbel’ vakantiegeld.

  • Het enkel vakantiegeld is het loon dat je krijgt voor de dagen dat je met vakantie bent. Met dat enkel vakantiegeld krijg je dus als het ware betaald verlof op kosten van je werkgever. Tijdens de wettelijke vakantiedagen waarop je recht hebt, word je dus gewoon verder betaald. Lekker zonnen in het warme zand bij de golven met een cocktail bij de hand en nog betaald worden ook ? Qua luxe kan dat tellen.
  • Maar jouw baas voorziet nog meer, namelijk dubbel vakantiegeld. Dat is een vergoeding voor de extra kosten die jouw vakantiedagen met zich meebrengen.

Arbeiders versus bedienden

Voor wat betreft het vakantiegeld wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden.

  • Als bediende krijg je je (enkel) vakantiegeld op het moment dat je je vakantie opneemt. Je loon loopt in die periode gewoon door. Je dubbele vakantiegeld (=92% van je maandwedde) krijg je in mei of juni.
  • Ben je aan de slag met een arbeidersstatuut dan bestaat jouw vakantiegeld, enkel en dubbel tezamen, uit zowat 15,38 procent van de brutobezoldiging van het jaar voorafgaand aan je jaarlijkse ‘grote’ vakantie, het zogenaamde vakantiedienstjaar. Dat vakantiegeld kan nog worden aangevuld met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen. Als je arbeider bent, dan betaalt de ‘Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie’ of een vakantiekas in principe jouw vakantiegeld uit. Dit gebeurt doorgaans net voordat je je langste vakantieperiode gaat aanvatten, maar nooit vroeger dan mei. Meer info over je vakantiegeld kan je opvragen door in te loggen in ‘Mijn vakantieregeling’ op de site van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Pascal Dewulf