Krijg je nu minder vakantiegeld als je vorig jaar werkloos was door de coronacrisis?

Net als heel wat andere werknemers was ook jij vorig jaar misschien wel een tijdje werkloos ten gevolge van de coronacrisis. Maar hebben de dagen dat je afwezig was op het werk dan een invloed op het vakantiegeld dat je dit jaar krijgt? Met welke regels moet je dan rekening houden?

Het principe

Als werknemer heb je recht op enkel en dubbel vakantiegeld. Op hoeveel dagen vakantie (en vakantiegeld) je daarbij aanspraak kan maken hangt af van het aantal dagen dat je vorig jaar gewerkt hebt. Werkte je maar een gedeelte van het jaar, dan zal je in principe ook geen ‘volle vakantierechten’ hebben. Wel worden bepaalde dagen dat je afwezig was op het werk gelijkgesteld met gewerkte dagen om je rechten op vakantie te bepalen.

Werkloos wegens corona?

Gelukkig zal je de periodes dat je werkloos was wegens de coronacrisis niet echt voelen in je portemonnee als het gaat om je vakantiegeld. Het feit dat je een aantal dagen niet kon gaan werken en werkloos was wegens de coronacrisis zal nu eenmaal geen enkele invloed hebben op je enkel en dubbel vakantiegeld waar je dit jaar aanspraak op kan maken. Voorwaarde is wel dat de dagen werkloosheid zich situeerden tussen 1 februari en 31 december 2020. Dit zal trouwens allicht geen probleem vormen omdat de eerste lockdown zich pas in maart 2020 voordeed.

Wie betaalt?

Als arbeider krijg je je vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie. Die zal het vakantiegeld voor de niet effectief gewerkte dagen (omdat je werkloos was door corona) bijpassen bij de bijdragen die je werkgever betaalt voor de wel gewerkte dagen. Ben je bediende, dan is het je werkgever die je enkel en dubbel vakantiegeld betaalt. Ook hier zal je werkgever wel een compensatie krijgen. Jijzelf hoeft je daar niets van aan te trekken. Je werkgever rekent nu eenmaal integraal met jou af en zal op zijn beurt de compensatie krijgen via de RSZ.

Jan Roodhooft, advocaat