Juni, het moment waarop je vakantiegeld betaald wordt?

Heel wat werknemers ontvangen in juni hun vakantiegeld. Maar is dat ook voor jou het geval? Zijn er regels die aangeven wanneer het vakantiegeld precies moet worden betaald door je werkgever?

Je vakantiegeld is jaarlijks een leuke extra die je bijvoorbeeld kan gebruiken om op vakantie te gaan of om wat werken te doen aan je woning. Maar wanneer wordt dat bedrag precies aan jou uitbetaald?

Bediende

Als je bediende bent, krijg je je loon gewoon doorbetaald door je werkgever op de dagen dat je vakantie opneemt. Dat noemt men het zogenaamde enkel vakantiegeld. Je dubbel vakantiegeld wordt dan weer ‘ineens’ betaald door je werkgever. In principe moet je werkgever dat betalen op het moment dat je je hoofdvakantie opneemt.

In de praktijk loopt dit meestal anders en betaalt de werkgever het dubbel vakantiegeld voor alle bedienden op hetzelfde moment uit. Dat gebeurt meestal in de maand mei of juni en dit ongeacht wanneer je als werknemer je hoofdvakantie opneemt.

Als arbeider aan de slag?

Ben je aan de slag als arbeider dan geldt er een andere regeling. In dat geval moet je werkgever je vakantiegeld niet betalen. Dat wordt namelijk gestort via de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie of de bijzondere vakantiekassen in de vorm van een eenmalige jaarlijkse vakantiecheque. Concreet krijg je die betaald op het moment dat je je hoofdvakantie opneemt maar ten vroegste op 2 mei van het vakantiejaar. Het is je werkgever die de datum van je hoofdvakantie aan de vakantiekas meedeelt.

Je werkgever moet je op zijn beurt, als je arbeider bent, geen vakantiedagen uitbetalen. Dat betekent dan ook dat je loon niet doorbetaald wordt voor de dagen waarop je je vakantie neemt, maar je dat uiteindelijk krijgt bijgepast door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie of de bijzondere vakantiekassen.

En als je vertrekt?

Als je arbeidsovereenkomst als bediende eindigt, moet je werkgever het vakantiegeld ‘vervroegd’ uitbetalen. Dat vervroegd vakantiegeld bestaat uit het vakantiegeld voor de vakantiedagen die je hebt opgebouwd in het jaar waarin je vertrekt en uit het vakantiegeld voor de dagen die je het jaar daarvoor verdiend hebt. Die laatste worden wel verrekend met het aantal reeds opgenomen dagen.

Jan Roodhooft, advocaat