Is je baas verplicht vakantiegeld te betalen?

Als je hard werkt, heb je recht op vakantie. En ook tijdens die vakantie word je betaald. Bovendien mag je tijdens de vakantiemaanden rekenen op een financieel extraatje: je vakantiegeld. Wie betaalt dit? En is vakantiegeld geven eigenlijk wettelijk verplicht?

Als je als arbeider werkt, krijg je je vakantiegeld van een vakantiekas of fonds. Heb je een bediendecontract dan krijg je je vakantiegeld van je werkgever. Je werkgever is verplicht om dat automatisch te doen – je moet er dus niet naar vragen – en kan sancties oplopen als hij het niet doet. Als je in het vorige kalenderjaar aan de slag was bij een andere werkgever, dan moet je je rechten aantonen via het vakantieattest dat je ontving van die vorige werkgever. Je nieuwe werkgever berekent het vakantiegeld alsof je vorig kalenderjaar bij hem aan de slag was. Maar hij zal van het vakantiegeld dat hij je betaalt natuurlijk van het bedrag aftrekken dat je bij je vertrek bij de vorige werkgever al hebt gekregen.

Welke prestaties leveren vakantierechten op ?

De prestaties die je in het vorige jaar hebt geleverd en die recht geven op vakantiegeld, moet je in de brede zin interpreteren. Want ook als je afwezig bent geweest om een goede reden, gaat de wet ervan uit dat je ‘gepresteerd’ hebt. Zo worden onder meer zwangerschaps- en bevallingsrust, periodes van economische werkloosheid én de wettelijke en bijkomende vakantiedagen als gelijkgestelde afwezigheden beschouwd. Ook de dagen dat je dus om die redenen niet op je werk was, geven dus recht op vakantie én op vakantiegeld

Let op! Periodes van volledig tijdskrediet geven geen recht op vakantiedagen. Periodes van gedeeltelijk tijdskrediet geven enkel recht op vakantiedagen voor de prestaties die je effectief geleverd hebt.

Wat als je niet meer werkt?

Als je niet langer aan de slag bent, bekent dit niet dat je je recht op vakantiegeld verliest: je krijgt zowel het vakantiegeld voor de vakantiedagen die je dit vakantiejaar nog niet hebt opgenomen als het vakantiegeld voor de vakantierechten die je dit kalenderjaar hebt opgebouwd.

Wat met niet opgenomen vakantiedagen?

Hoewel het verplicht is om je wettelijke vakantiedagen op te nemen tussen 1 januari en 31 december, gebeurt het soms dat je op het einde van het jaar niet alle vakantiedagen hebt opgenomen. Sommige werknemers slagen er niet in om al hun wettelijke vakantiedagen op te nemen tegen het einde van het jaar. Wat gebeurt er in dat geval met het vakantiegeld waarop zij in principe recht hebben? Als arbeider krijg je de vakantiecheque hoe dan ook van de vakantiekas en is dat geld definitief verworven. Als bediende, kijkt men naar de reden waarom je je vakantiedagen niet kon opnemen: als dat door omstandigheden buiten jouw wil gebeurde, moet de werkgever toch het resterende vakantiegeld uitbetalen tegen 31 december. Heb je echter uit vrije wil gekozen om niet al je vakantiedagen op te nemen, dan heb je geen recht op vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen.

Geert Degrande