Zoveel dagen vakantie heb je volgend jaar als je werkloos was wegens corona

Heel wat werknemers zijn dit jaar een hele tijd tijdelijk werkloos geweest ten gevolge van de coronacrisis. Maar wat zijn dan de gevolgen voor hun vakantierechten voor volgend jaar? Hebben zij recht op evenveel dagen vakantie als in een ‘normaal’ jaar?

Om te bepalen op hoeveel dagen vakantie je als werknemer recht hebt, wordt er gekeken naar de prestaties die je leverde in het voorbije jaar. Maar wat gebeurt er als je een hele periode werkloos was omdat je werkgever bijvoorbeeld de deuren moest sluiten door de coronacrisis?

Gelijkstelling

De dagen die je werkloos was wegens overmacht (door de coronacrisis) worden gelijkgesteld met dagen van effectieve prestaties. Dat betekent dan ook dat je in beginsel recht zal hebben op hetzelfde aantal dagen wettelijke vakantie als in andere jaren. Werk je voltijds dan heb je volgend jaar (ook al was je dit jaar werkloos door de coronacrisis) in principe recht op 20 dagen wettelijke vakantie.

Extralegaal verlof

Heb je in ‘normale’ jaren ook recht op een aantal dagen extralegaal verlof, dan is het minder zeker dat je ook volgend jaar op die dagen aanspraak kan maken. De wet zegt daar nu eenmaal niets over.

De voorwaarden om al dan niet op zo’n dagen aanspraak te kunnen maken worden namelijk vastgelegd door je werkgever of binnen het paritair comité waarbinnen je werkzaam bent. Het is dan ook van belang om in die voorwaarden te kijken of je op de dagen in kwestie ook aanspraak kan maken als je dit jaar een tijdlang werkloos was door de coronacrisis.

Vakantiedagen overdragen?

Door de coronasituatie heb je mogelijk nog niet al je wettelijke vakantiedagen van 2020 opgenomen. Weet dat je die niet kan overdragen naar volgend jaar ook al ben je nu nog tijdelijk werkloos. Je zal de dagen in kwestie alsnog moeten opnemen en voor de dagen ‘vakantie’ dan geen werkloosheidsuitkering krijgen.

Extralegale vakantiedagen die je dit jaar niet meer opneemt kan je, als de voorwaarden die je werkgever daarvoor stelt het toelaten, wel overdragen naar volgend jaar.

Jan Roodhooft, advocaat