Zo kan je nog op vakantie gaan als je verlofdagen opgebruikt zijn

Je hebt je laatste vakantiedag al opgenomen. Je partner stelt je voor om in het najaar nog een weekje met vakantie te gaan. Maar is dat wel mogelijk? Hoe ga je te werk en waarmee moet je rekening houden?

Als je vakantiedagen ‘op’ zijn en je toch nog op vakantie wil gaan, kan je vragen aan je werkgever of je een aantal dagen onbetaald verlof mag nemen. Op die manier kan je toch afwezig zijn van het werk en op vakantie gaan.

Geen recht

Wil je zo’n onbetaald verlof krijgen, dan moet je dus het akkoord daarvoor vragen van je werkgever. Die is niet verplicht om op je vraag in te gaan. Je werkgever kan dus weigeren om je het onbetaald verlof te geven. Doet hij dat, heb je daar geen ‘verhaal’ tegen. Hij moet zijn weigering zelfs niet motiveren.

Ook omgekeerd kan je werkgever je trouwens niet verplichten om onbetaald verlof te nemen. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat je werkt in een klein bedrijf en de bedrijfsleider wil dat je onbetaald verlof neemt omdat hij zelf nog een aantal dagen op vakantie wil gaan.

Op papier

Gaat je werkgever akkoord dat je onbetaald verlof neemt, zorg dan dat je over een schriftelijk bewijs beschikt van de toestemming van je werkgever. Op die manier vermijd je dat je werkgever zich later de afspraak niet ‘herinnert’. Heb je geen bewijs van het akkoord van je werkgever met je afwezigheid, dan riskeer je dat die later komt beweren dat je onrechtmatig afwezig was.

Niet zonder gevolgen

Je onbetaald verlof is niet zonder gevolgen. Zo heb je vooreerst geen recht op loon en maaltijdcheques voor de dagen dat je afwezig bent. Je werkgever zou ook kunnen vragen dat je je bedrijfswagen en smartphone van het werk voor deze dagen inlevert. De afwezigheid kan ook een invloed hebben op je eindejaarspremie. Bovendien kunnen je dagen onbetaald verlof tot gevolg hebben dat je volgend jaar minder vakantiedagen kan opnemen en kan het een (beperkte) invloed hebben op de opbouw van je sociale rechten.

Jan Roodhooft, advocaat