Zo kan je in de verlengde kerstvakantie ’thuis’ zijn voor de kinderen

Het Overlegcomité besliste om de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs met een week te verlengen. Kan je als werknemer die week zomaar afwezig blijven van het werk? Verlies je dan je loon?

Heel wat werkende ouders van jongere kinderen vragen zich wellicht af hoe ze de opvang van hun kinderen moeten oplossen nu de scholen een week extra gesloten zijn. Hoe kan je in dat geval thuis blijven voor de kinderen?

Vakantie nemen

Je zou er vooreerst aan kunnen denken om vakantie op te nemen voor deze dagen. Daarvoor is dan natuurlijk wel vereist dat je nog voldoende vakantiedagen hebt staan voor dit jaar. Weet trouwens dat als je nog voldoende wettelijke vakantiedagen hebt staan, je die toch niet kan overdragen naar volgend jaar. Heb je ook extralegale vakantiedagen op het werk dan kan je die vaak weer wel overdragen (binnen de grenzen die in het bedrijf zijn voorzien). Wil je je vakantiedagen opnemen, dan moet je werkgever het daar wel mee eens zijn.

Inhaalrust

Heb je nog dagen inhaalrust staan, dan kan je die al eveneens ‘inzetten’ om er voor de kinderen te zijn in de betreffende week. Ook daarmee moet je werkgever het eens zijn bij gebreke waaraan dat niet mogelijk is.

Tijdelijke werkloosheid

Een derde denkpiste bestaat erin tijdelijke werkloosheid op te nemen. Weet trouwens dat dit een absoluut recht is. Om dit te kunnen opnemen heb je het akkoord van je werkgever niet nodig. Meer nog, je werkgever kan zich er ook niet tegen verzetten dat je tijdelijke werkloosheid opneemt.

In tegenstelling tot het geval dat je vakantie of inhaalrust opneemt krijg je bij tijdelijke werkloosheid niet je volledige loon. Je valt dan terug op een uitkering. Die bedraagt 70 procent van je gemiddelde loon (loon met een plafond van zowat 2.800 euro bruto). Hou er rekening mee dat slechts een van de ouders tijdelijke werkloosheid kan opnemen. Je kan wel afwisselen waarbij jij en je partner bijvoorbeeld om de dag tijdelijke werkloosheid opnemen.

Jan Roodhooft, advocaat