Wanneer mag je de feestdag van 21 juli opnemen?

21 juli valt dit jaar op een zondag. Op die dag moet je allicht niet werken. Maar betekent dit dat je die feestdag kwijt bent of kan je hem alsnog op een andere dag opnemen? Wie beslist op welke dag je dan afwezig mag zijn?

Het is niet omdat een feestdag op een zondag valt dat je die kwijt bent. Je mag deze dag op een andere dag opnemen. Deze vervangingsdag moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Weet wel dat er voor deeltijdse werknemers specifieke regels bestaan.

Wie legt de vervangende dag vast?

Het zijn in eerste instantie de paritaire comités of de paritaire subcomités die de vervangingsdagen kunnen vaststellen binnen de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Als er dergelijke beslissing niet bestaat, kan de vervangingsdag door de ondernemingsraad worden vastgesteld en bij gebreke daaraan in overleg tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. Bij gebreke daaraan kan een werkgever rechtstreeks met zijn werknemers overeenkomen welke dag als vervangende feestdag kan worden opgenomen. Als er ook dergelijk akkoord niet wordt bereikt, wordt de datum vastgesteld bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Om te weten welke datum voor jou geldt, kan je kijken naar het bericht dat je werkgever uithing. De wet zegt immers dat je werkgever vóór 15 december 2018 een gedateerd en ondertekend bericht moest uithangen met de datum van de vervangingsdag (of met de bepaling dat de werknemers de vervangingsdag vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dag).

Kan jij zelf kiezen?

Er zou dus ook afgesproken kunnen worden dat jij als werknemer de vervangende dag vrij kan kiezen net zoals je vakantie kan opnemen. In dat geval heb jij dus de keuze wanneer je de feestdag opneemt.

En als er niets vastligt?

Werd er geen afwijkende overeenkomst gesloten en werd de keuze van de vervangingsdag ook niet aan jou gelaten, dan geldt als principe dat de feestdag automatisch naar de eerstvolgende gewone activiteitsdag binnen de onderneming verschuift. Concreet betekent dat dus dat je de feestdag van 21 juli kan opnemen op maandag 22 juli eerstkomende.

Jan Roodhooft, advocaat