Vakantie intrekken: kan je je vakantie nog ‘intrekken’?

De reis die je plande in je vakantie kan niet doorgaan door de ziekte van een van je ouders of omdat een van je kinderen tweede zit heeft. Kan je dan de vakantie intrekken die je voor die periode vastlegde op het werk en de vakantie op een ander moment opnemen?

Collectieve vakantie

Het kan vooreerst gebeuren dat er in het bedrijf waar je werkt een collectieve vakantie is (denk daarbij maar aan bedrijven in de bouwsector). Als dat het geval is, dan is vakantie intrekken in die periode onhaalbaar.  Je kan dan niet zeggen dat de weken van collectieve sluiting je niet uitkomen om op een ander moment vakantie te kunnen opnemen.

Individuele vakantie

Geldt er geen collectieve vakantie bij je werkgever, dan moet je je vakantiedagen in onderling overleg met je werkgever vastleggen. Eens deze dagen zijn vastgelegd, zit je daar in principe aan vast.  Noch jij, noch je werkgever kan dan eenzijdig beslissen om de vakantiedagen toch niet op de overeengekomen momenten op te nemen en die later in te plannen.

Die regel geldt zelfs als je bijvoorbeeld een reis geboekt had tijdens de vastgelegde vakantie en je om redenen onafhankelijk van je wil (zoals een tweede zit van je kind, de annulering van je reis door de reisorganisator…) toch niet op vakantie kan vertrekken.

Akkoord vragen

Waar je je vakantie niet eenzijdig kan intrekken en uitstellen, is het wel mogelijk om een akkoord te trachten te sluiten met je werkgever over het opnemen van je vakantiedagen op een ander moment.  In akkoord met je werkgever kan je vakantie dus alsnog op een later tijdstip worden vastgelegd. Mogelijk is je werkgever overigens maar al te blij dat je je vakantie niet opneemt in de zomermaanden (omdat de bezetting in het bedrijf in die periode sowieso problematisch is).

Je werkgever kan mogelijk ook een policy of een soort van ‘vakantiereglement’ hebben waarin staat hoe je een vastgelegde vakantie nog kan wijzigen en welke termijnen er gelden om dat te vragen.

Jan Roodhooft, advocaat