Op hoeveel vakantiedagen heb jij recht in 2017?

De zomervakantie komt er weer aan. Droom je al weg bij de gedachte aan wuivende palmen en hagelwitte stranden? Dan wil je zeker ook weten op hoeveel vakantiedagen jij eigenlijk recht hebt?

Arbeider of bediende

Belangrijk om weten is onder welk statuut je valt wanneer het op het jaarlijkse aantal vakantiedagen aankomt. Jawel, het maakt ook vandaag nog steeds uit of je arbeider dan wel bediende bent om te weten op hoeveel dagen vakantie je eigenlijk recht hebt. Ben je arbeider en heb je in 2016 zowat tweehonderddertig gewerkte (of gelijkgestelde) dagen op de teller staan in een systeem van een vijfdagenwerkweek dan heb je dit jaar sowieso al minimum recht op twintig vakantiedagen. Ben je bediende dan is het aantal dagen vakantie waarop je in 2017 recht hebt gelijk aan twee keer het aantal gewerkte maanden in 2016. Heb je zes maanden gewerkt in 2016 dan heb je in principe recht op twaalf dagen vakantie. Wanneer je twaalf maanden werkt, heb je dus recht op vierentwintig dagen vakantie, toch? Dat zou echter te eenvoudig zijn in ons Belgenlandje. Er wordt immers nog steeds gerekend in een zesdagenstelsel. Dat maakt dat je dus geen vierentwintig dagen vakantie hebt, maar wel twintig in verhouding tot het stelsel van de vijfdagenweek.

Lopende dienstjaar

Ben je ambtenaar dan loopt het nog anders. Daar bouw je immers je vakantiedagen op in het lopende dienstjaar. Ben je jonger dan vijfenveertig jaar dan heb je in principe recht op zowat zesentwintig dagen verlof op voorwaarde dat je er een normaal dienstjaar hebt opzitten. Ben je ouder dan vijfenveertig dan komen daar gradueel dagen bij naarmate je ouder wordt. Opgelet, switch je van job bij de overheid richting privé in hetzelfde jaar, moet je rekening houden met het gebruikte stelsel en er vanuit gaan dat je eigenlijk maar voor een deel vakantiedagen zal kunnen opbouwen in de privésector. Stap je bijvoorbeeld in september over van overheid naar privé, zal je dus maar gedurende een viertal maanden recht op vakantiedagen kunnen opsparen voor het jaar erna.

Pascal Dewulf