Mag je werkgever je verplichten om vakantie te nemen als het te kalm is?

In de zomermaanden is het in vele bedrijven wat rustiger. Kan je werkgever je dan verplichten om vakantie te nemen op deze kalme momenten of moet je zelfs verlof zonder wedde nemen? Wat zijn je rechten als werknemer?

Stel: je nam twee weken vakantie op in de maand juli. Omdat het in augustus bijzonder kalm is in het bedrijf (en je eigenlijk onvoldoende werk hebt) vraagt je werkgever je om ook nog een week vakantie op te nemen in augustus. Ben je dan verplicht om op zijn vraag in te gaan?

Onderling akkoord

Als er geen collectieve vakantie is in het bedrijf waar je werkt, leg je je vakantiedagen vast in onderling akkoord met je werkgever. Dat betekent dan ook dat je werkgever je niet eenzijdig kan verplichten om op welbepaalde dagen je vakantie op te nemen. Doet hij dat toch dan moet je dat niet aanvaarden. Het feit dat het eventueel heel kalm is in het bedrijf en je uiteindelijk weinig werk hebt doet aan het voorgaande niet af.

Je werkgever zou je integendeel wel kunnen aanmoedigen om tijdens deze kalme dagen vakantie op te nemen voor zover hij je maar niet verplicht. Het is dan aan jou om te beslissen of je al dan niet op zijn vraag ingaat.

Raak je er onderling niet uit welke dagen op te nemen, dan heeft de arbeidsrechtbank uiteindelijk het laatste woord.

Verlof zonder wedde nemen?

Je werkgever kan je al evenmin verplichten om afwezig te blijven en daarbij verlof zonder wedde op te nemen. Verlof zonder wedde opnemen is enkel mogelijk als jij het daar ook mee eens bent. Strikt genomen kan je werkgever je zelfs niet eenzijdig verplichten om thuis te blijven mits behoud van je recht op loon. Ook daar is je akkoord voor nodig (wat de meeste werknemers wel zullen geven).

Werkloosheid

Onder bepaalde voorwaarden zou je werkgever je als arbeider wel tijdelijk werkloos kunnen stellen wegens economische oorzaken. Daarvoor is het dan wel vereist dat het gebrek aan werk binnen het bedrijf onafhankelijk is van de wil van je werkgever. Als bediende kan er onder strikte voorwaarden sprake zijn van een schorsing van je arbeidsovereenkomst wegens werkgebrek.

Jan Roodhooft, advocaat