Mag je werkgever een beroep op je doen tijdens je staycation?

Door de coronacrisis ga je dit jaar niet op reis, maar kies je voor een staycation. Riskeer je dan dat je werkgever je te pas (en te onpas) contacteert met allerlei vragen? En kan hij zelfs vragen dat je een aantal dagen naar het werk komt omdat het bijvoorbeeld te druk is?

Als je in het buitenland met vakantie bent, is de kans klein dat je werkgever je contacteert met allerlei vragen of hij je vraagt om in te springen omdat het te druk is in het bedrijf. Dat laatste is nu eenmaal niet mogelijk. Blijf je thuis dan is die kans misschien wel groter. Maar hoever kan je werkgever daarin gaan?

Je moet niet werken

Als je met vakantie, bent moet je niet werken. Je arbeidsovereenkomst is dan immers geschorst. Je werkgever kan dan ook niet vragen dat je tijdens je vakantie allerlei zaken oplost voor het bedrijf. Hij kan strikt gezien zelfs niet eisen dat je de telefoon opneemt of dat je hem te woord staat. Weiger je om dat te doen dan kan je werkgever je in principe ook niet sanctioneren. Dat alles geldt ook als je je vakantie ’thuis’ doorbrengt.

Je kan natuurlijk altijd beslissen om je werkgever wel te helpen. Zeker als het gaat om een kleinigheid heb je daar allicht geen moeite mee. Vaak kan je je werkgever daar heel wat uren zoekwerk mee laten uitsparen. Het kan bovendien je relatie met je werkgever enkel maar ten goede komen.

Je werkgever kan je niet terugroepen

Je werkgever kan je tijdens je staycation ook niet terugroepen uit vakantie, bijvoorbeeld omdat het te druk is op het werk of omdat een collega plots ziek is geworden. Vakantie is nu eenmaal vakantie ongeacht waar je die doorbrengt. Ook hier geldt weer dat je akkoord kan gaan met je werkgever om toch enkele dagen te gaan werken. Weet echter dat dit hoegenaamd niet verplicht is en dat je werkgever je enkel kan terugroepen als je het daar mee eens bent.

En bij een noodsituatie?

Als er zich een absolute noodsituatie voordoet bij je werkgever en je aanwezigheid noodzakelijk is om die op te lossen, kan er wel een uitzondering op de voorgaande regels bestaan. In zeer uitzonderlijke gevallen kan je werkgever dan vragen dat je tijdens je staycation toch komt werken.

Jan Roodhooft, advocaat