Mag je op kerst- en oudejaarsavond vroeger naar huis gaan?

Je moet werken op 24 en/of 31 december eerstkomende. Mag je dan vroeger op het werk vertrekken omdat je gasten over de vloer krijgt en nog moet koken of omdat je tijdig bij vrienden of op een familiefeest wil zijn?

Als je moet werken op 24 december of 31 december is dat op arbeidsrechtelijk vlak een dag als alle andere. Nergens in de wet staat dus dat je dan vroeger het werk mag verlaten dan op andere dinsdagen. Kerstdag en nieuwjaarsdag zelf zijn daarentegen wel wettelijke feestdagen.

Je werkgever beslist

Niettemin kan je werkgever je de toelating geven om vroeger te stoppen en naar huis te gaan. Je bent echter op dat vlak volledig afhankelijk van diens goodwill. Je kan je werkgever dus niet verplichten om je de toestemming te geven om het bedrijf vroeger te verlaten. Laat je werkgever je vroeger vertrekken dan heb je overigens recht op loon voor de uren die je vroeger naar huis mocht gaan.

Vakantie nemen

Wil je zeker zijn vroeger naar huis te kunnen dat zou je ook enkele overuren kunnen opnemen of een halve dag vakantie nemen. Weet echter dat de kans groot is dat er nog andere collega’s zullen vragen aan je werkgever om vakantie te kunnen nemen. Het is dan ook aangewezen om je aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Je werkgever moet daar nu eenmaal mee akkoord gaan. Opdat je nog vakantie zou kunnen nemen, is overigens vereist dat je nog niet al je vakantiedagen opnam.

Verlof zonder wedde

Als je geen vakantiedagen meer staan hebt, zou je aan je werkgever ook kunnen vragen of je enkele uren (of een halve dag) verlof zonder wedde mag nemen. Weet dat je werkgever niet verplicht is om op die vraag in te gaan.

Een andere denkpiste bestaat erin aan je werkgever te vragen of je de uren die je vroeger naar huis gaat op een andere dag mag bijwerken. Het is aangewezen dan een bijlage aan de arbeidsovereenkomst op te maken waarin het aangepaste uurrooster wordt aangegeven.

Jan Roodhooft, advocaat