Mag je je vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Je hebt een aantal vakantiedagen nog niet opgenomen. Mag je deze dagen zelf zonder meer inplannen of moet je overleggen met je werkgever? En kan je de niet opgenomen dagen overdragen naar volgend jaar?

Je kan ze niet overdragen

Je kan je vakantiedagen niet zomaar overdragen naar volgend jaar. De dagen die je dit jaar niet opneemt, ben je in principe kwijt. Je werkgever moet ze je ook niet uitbetalen. Het is bijvoorbeeld ook niet mogelijk om je vakantie van dit jaar volgend jaar bij op te nemen om dan een grotere reis te kunnen maken. Zorg er dan ook voor dat je dit jaar alle wettelijke vakantiedagen die je hebt staan nog opneemt.

Heel wat bedrijven kennen extra wettelijke vakantiedagen toe. Die kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van je anciënniteit in het bedrijf. Voor deze dagen zijn er meestal afspraken gemaakt in de sector of binnen de onderneming. Dikwijls is er voorzien dat die dagen wel kunnen worden overgedragen.

Hoe doe je dat?

Tenzij er een collectieve sluiting is in het bedrijf waar je werkt, moet je je vakantiedagen vastleggen in onderling akkoord met je werkgever. Je kan dus niet eenzijdig beslissen op welke dagen je vakantie neemt. Ook je werkgever kan niet zomaar eenzijdig beslissen welke dagen jij moet opnemen. De manier waarop je je vakantie moet opvragen, kan aangegeven zijn in het arbeidsreglement.

Wat zijn je rechten?

Je moet als werknemer het recht krijgen om een periode van twee weken ononderbroken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 31 oktober. Voor wie jonger is dan 18 jaar gaat het om drie opeenvolgende weken. Heb je schoolplichtige kinderen, dan heb je voorrang om vakantie te nemen in de periode van de schoolvakanties. Hou er rekening mee dat je minstens 1 volledige vakantieweek moet opnemen. Allemaal losse snipperdagen opnemen gaat dus niet.

Jan Roodhooft, advocaat