Mag je baas je verplichten verlof te nemen?

De meeste werknemers met kinderen knijpen er in juli of augustus tussenuit en gebruiken dan het merendeel van hun vakantiedagen. Maar wat als je liever twee weken verlof neemt in pakweg mei of september? Mag je baas dit weigeren? En kan hij je verplichten om je vakantiedagen op te nemen?

In principe staat het elke werknemer vrij zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen zoals hij wil. Zo kan je er zelf voor opteren om bijvoorbeeld al je dagen op te nemen door zowat elke week een halve dag vrij te nemen.

Collectieve sluiting

In sommige sectoren en bedrijven bestaan er akkoorden over een collectieve vakantieperiode. Met andere woorden: een periode waarin het bedrijf volledig de deuren sluit, zodat je verplicht bent om in die periode vakantie te nemen.

Let wel, een werkgever kan deze collectieve vakantieperiode niet eenzijdig invoeren. De sluitingsperiode moet worden bepaald met de ondernemingsraad. Als dit niet mogelijk is, wordt er een regeling getroffen tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. Is er ook geen syndicale afvaardiging, dan moet er een akkoord zijn met alle werknemers. Bij gebrek aan een beslissing, wordt er een individueel akkoord gesloten tussen werkgever en werknemer. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via het arbeidsreglement.

Gemeenschappelijk overleg

Is er geen akkoord over een collectieve vakantie, dan moet de regeling voor de individuele vakantie in principe ook in gemeenschappelijk overleg gebeuren. Als werknemer heb je alleszins de garantie dat je in de periode tussen 1 mei en 31 oktober twee weken vakantie moet kunnen nemen, tenzij je daar zelf van afziet. Er moet in elk geval een ononderbroken vakantieperiode van 1 week worden gegarandeerd. Deze ene week is wettelijk verplicht en daar kan de werkgever niet van afwijken.

Besluit: tenzij er een overeenkomst is voor een collectieve vakantie, kan een werkgever je hoe dan ook nooit verplichten om vakantie te nemen. Als jij graag wil doorwerken, kan je dat altijd. Maar dan verlies je wel het recht op je vakantiegeld.

Geert Degrande