Kan je zelf beslissen om je vakantie uit te stellen?

Je sprak met je werkgever af dat je twee weken vakantie zou nemen in juli of augustus. Kan je, als deze dagen al zijn vastgelegd, je vakantie nadien nog uitstellen? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Stel: je sprak eerder dit jaar met je werkgever af dat je de tweede helft van juli vakantie zou nemen. Je verneemt echter nu dat je in die periode gevaccineerd zou worden en wil uiteindelijk liever pas in augustus of september vakantie nemen. Kan je dan eenzijdig beslissen om je vakantie naar een later moment uit te stellen.

Vastleggen in akkoord

Als er in het bedrijf waar je werkt geen collectieve sluiting speelt, dan leg je je vakantiedagen in principe vast in onderling akkoord met je werkgever. Een van de regels die daarbij speelt is dat een ononderbroken periode van 3 weken (werknemers < 18 jaar) en van 2 weken (andere werknemers) tussen 1 mei en 31 oktober moet worden gewaarborgd door je werkgever tenzij je als werknemer een andere regeling zou willen.

Eenzijdig wijzigen?

Eens de vakantie tussen jou en je werkgever is vastgelegd, staat die in beginsel vast. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken kunnen noch jij, noch je werkgever de vakantie alsnog intrekken. Dat betekent dan ook dat je niet eenzijdig kan beslissen om je vakantiedagen toch op een ander moment op te nemen. Die regel geldt zelfs als je tijdens de voorgenomen vakantie om één of andere reden niet op reis zou kunnen gaan, als je in die periode wordt gevaccineerd en dies meer.

Onderling akkoord

Wat daarentegen wel kan is dat je een akkoord vindt met je werkgever dat je je vakantie alsnog mag uitstellen en die op een ander moment mag opnemen. Je kan dan ook altijd de vraag stellen aan je werkgever. Misschien komt de verplaatsing van de vakantie hem wel goed uit. Kom je onderling tot een akkoord dan is het wel best daar een schriftelijk spoor van te hebben, dit kwestie van latere discussies te vermijden.

Jan Roodhooft, advocaat