Kan je werkgever je verplichten om nu je vakantie op te nemen?

Je werkgever verzoekt je om op korte termijn al een aantal dagen van je wettelijke vakantie op te nemen. Maar kan hij dat wel doen? En kan hij je ook verplichten om niet al je vakantie tot het einde van het jaar te laten staan?

Heel wat werknemers nemen voorlopig geen vakantie op. Omdat dat moet gebeuren tegen het einde van het jaar maken sommige werkgevers zich zorgen dat de laatste maanden van het jaar iedereen vakantie zal willen nemen, waardoor de organisatie binnen het bedrijf in het gedrang kan komen. Ze vragen werknemers dan ook wel eens om nu al een aantal dagen vakantie op te nemen.

Collectief verlof

Is er in je bedrijf een collectief verlof (het bedrijf of de sector waarbinnen het bedrijf actief is, sluit bijvoorbeeld gedurende een aantal weken de deuren), dan is er allicht geen probleem. De vakantie zal dan normaal doorgaan op de voorgenomen momenten.

Onderling akkoord

Is er geen sprake van collectief verlof in het bedrijf waar je werkt, dan moet je je vakantie opnemen in overleg met je werkgever. Raak je er onderling niet uit, dan heeft uiteindelijk de rechtbank het laatste woord. In de praktijk gebeurt het natuurlijk maar zelden dat zo’n discussie tot bij de rechtbank komt. Je werkgever kan je dus niet verplichten om bepaalde dagen vakantie op te nemen. Doet hij dat toch, dan hoef je dat niet zo maar te aanvaarden.

Aanbevelingen doen

Je werkgever zou wel bepaalde aanbevelingen kunnen doen over het opnemen van vakantie in het bedrijf als die aanbevelingen dezelfde zijn voor iedereen die op een bepaalde afdeling binnen het bedrijf werkt. Zo zou je werkgever bijvoorbeeld kunnen aangeven dat het gelet op de klassieke eindejaarsdrukte aanbeveling verdient om tijdig vakantie op te nemen zodat er in die eindejaarsperiode voldoende werknemers aanwezig zijn in het bedrijf. Strikt gezien is zo’n aanbeveling niet bindend. De rechter kan er wel rekening mee houden in zijn beoordeling als het tot een discussie komt en mits de aanbevelingen de belangen van werkgever en werknemer voldoende verzoenen.

Jan Roodhooft, advocaat