Kan je werkgever je verplichten om je vakantie nu al in te plannen?

Je werkgever vraagt je om hem nu al te laten weten wanneer je precies je vakantie wil nemen. Heeft hij wel het recht om dat te doen? En wat riskeer je als je hem nog geen precieze timing kan of wil meedelen?

De eerste lentedagen van het jaar deden je werkgever blijkbaar denken aan de vakantieplannen van zijn werknemers. Hij vraagt je namelijk om nu al op te geven wanneer je precies vakantie wil nemen. Maar wat als je dat zelf nog niet weet of je hebt nog geen zicht op de vakantieplannen van je partner. Ben je dan toch verplicht al een vakantieperiode door te geven?

Wat zegt de wet?

Als er geen vaste vakantieregeling is in het bedrijf waar je werkt, moet je de vakantiedagen vastleggen in overleg met je werkgever. Raak je er onderling niet uit, dan beslist de rechtbank. De wet zegt daarover alleen maar dat je je hoofdvakantie normaal moet opnemen in de periode tussen 1 mei en 31 oktober. In die periode hebben werknemers ouder dan 18 jaar recht op een ononderbroken vakantie van twee weken. Je kan de vakantie splitsen, maar je bent verplicht om één ononderbroken week op te nemen. Werknemers met schoolgaande kinderen moeten hun vakantie bij voorkeur kunnen nemen tijdens de schoolvakanties.

De wet zegt niet wanneer je met je werkgever een akkoord moet sluiten over de weken waarin je vakantie wil opnemen. Je werkgever kan je dan ook niet zomaar verplichten om nu al aan te geven wanneer je afwezig wil zijn op het werk.

Denk aan de organisatie

Als je met meerdere werknemers bent, is het wel belangrijk dat de vakanties op elkaar worden afgestemd zodat niet iedereen op hetzelfde moment afwezig is. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat je werkgever vraagt om nu al te laten weten wanneer je vakantie wil nemen.

Wat als je het niet zegt?

Als je nog geen vakantiedagen kan of wil meedelen aan je werkgever kan die je daartoe niet verplichten. Hij kan in dat geval ook niet zeggen dat je een fout begaat door niets te zeggen. Nochtans moet je er rekening mee houden dat je, als je pas later je vakantie wil vastleggen, mogelijk niet veel keuze meer hebt. Het kan immers zijn dat de vakantie van je collega’s wel al werd ingepland zodat een aantal periodes niet meer door jou kunnen worden gekozen.

Jan Roodhooft, advocaat