Kan je werkgever je terugroepen uit vakantie?

Je werkgever keurde enkele maanden geleden je vakantie goed. Je hebt in die periode ook een reis geboekt. Door een groot order dat binnenkwam of door de ziekte van een collega zou je werkgever je vakantie nu willen intrekken of je eerder willen laten terugkomen. Maar kan hij dat wel?

Je jaarlijkse vakantie is voor jou wellicht ook heilig. Het is de tijd om volop te genieten en samen te zijn met je gezin. Maar wat zijn je rechten als je werkgever je vakantie wil intrekken? Moet je dat zomaar aanvaarden?

Vakantie is vakantie

Dat is alvast het uitgangspunt. Als je vakantie werd goedgekeurd door je werkgever, kan die nadien niet zomaar komen vertellen dat hij zich bedacht heeft en dat hij wil dat je toch komt werken. Je kan dan ook in principe tegen je werkgever zeggen dat je niet bereid bent om je vakantie te laten ‘schieten’ of vervroegd terug te komen naar het werk.

Er zijn uitzonderingen

Er kunnen niettemin uitzonderlijke situaties zijn waarin je werkgever wel van je kan verwachten dat je niet met vakantie gaat of dat je vervroegd terugkomt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er zich een echte noodsituatie voordoet op het bedrijf waardoor je aanwezigheid absoluut noodzakelijk is. Bij een discussie of dat het geval is, zal de rechtbank jouw belangen als werknemer afwegen tegen de belangen van het bedrijf. Een intrekking van je vakantie moet dus in proportie staan tot de gevolgen die dit heeft voor jou als werknemer.

En je reis?

Als je vrijwillig (of gedwongen) ingaat op de vraag van je werkgever om toch te komen werken tijdens je vakantie, kan het zijn dat je reis daardoor in het gedrang komt. Hou er rekening mee dat het lang niet zeker is dat de eventuele annulatieverzekering die je nam, tussenkomt om je te vergoeden. Het is dan ook raadzaam om met je werkgever hiervoor een oplossing te zoeken. Hou er wel rekening mee dat het kan gebeuren dat, mocht je werkgever je reis terugbetalen, er daarbij sociale bijdragen verschuldigd zijn en de betaalde vergoeding ook belastbaar is.

Jan Roodhooft, advocaat