Kan je via loopbaansparen je resterende vakantiedagen later opnemen?

Je las allicht in de krant dat twee op de drie werknemers niet al hun vakantiedagen zouden kunnen opnemen. Meteen werd er bij gezegd dat loopbaansparen voor dit probleem wel eens een oplossing zou kunnen bieden. Maar is dat wel zo?

Wat is het?

Hoewel dit reeds een tweetal jaren geleden werd ingevoerd, is het systeem van loopbaansparen in de praktijk nog niet zo bekend.

De bedoeling van het systeem bestaat erin dat je bepaalde dagen of uren kan ‘opsparen’ voor later. Zo kan je je loopbaan sturen en op een moment dat je dat wil een betaalde adempauze in je carrière nemen. Alleen zijn er heel wat begrenzingen aan het systeem.

Niet voor alle vakantiedagen

Via een systeem van loopbaansparen kan je niet al je vakantiedagen opsparen en overdragen naar later. De wet laat namelijk niet toe om de wettelijke vakantiedagen (of conventionele verlofdagen die niet vrij kunnen worden opgenomen) op te sparen. Verlofdagen die op conventionele wijze worden toegekend en waarbij je zelf kan bepalen wanneer je deze dagen opneemt, kunnen daarentegen wel worden opgespaard. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vrij op te nemen dagen anciënniteitsverlof die je door je werkgever zouden worden toegekend.

Niet in alle bedrijven

Het systeem van het loopbaansparen is ook nog niet veralgemeend. Om er gebruik van te kunnen maken moet het systeem eerst worden geactiveerd binnen het paritair comité waarbinnen jij actief bent. Daarvoor werd in de wet een hele procedure uitgewerkt.

In de praktijk is het loopbaansparen op dit moment nog maar in een beperkt aantal sectoren mogelijk. De belangrijkste sector waar dit het geval is, is PC 200 (waaronder heel wat bedienden vallen). Valt je werkgever onder dat paritair comité dan kan er op het niveau van het bedrijf een cao uitgewerkt zijn waarin het loopbaansparen wordt geregeld. Een lijst van sectoren waar het systeem is aanhangig gemaakt en waar er een cao is vind je hier.

Weet overigens dat je als er in jouw bedrijf of sector een systeem van loopbaansparen bestaat, je niet verplicht bent om daar in te stappen en daar aan mee te doen. Je hebt de vrije keuze.

Jan Roodhooft, advocaat