Kan je met vakantie gaan zonder het akkoord van je werkgever?

Je boekt een reis, maar nadien wil je werkgever je geen vakantie toestaan in die periode. Wat kan je in dat geval doen? Loop je een risico als je dan zonder toestemming van je werkgever toch op reis vertrekt?

Je kan een last minute reis boeken tegen een bijzonder gunstige prijs. Je moet daarbij dadelijk beslissen zonder dat je weet of je werkgever ook wel akkoord zal gaan dat je in die periode vakantie neemt. Maar stel dat je boekt en je werkgever gaat uiteindelijk niet akkoord met je vakantie. Wat kan je dan doen?

Akkoord nodig

Als je vakantie wil nemen (en er is geen collectieve vakantie in het bedrijf waar je werkt) dan moet je daar het akkoord van je werkgever voor hebben. De wet zegt namelijk dat je als werknemer en werkgever akkoord moet gaan over de data waarop je vakantie kan nemen. Het is dan ook aangewezen dat je, vooraleer je de reis boekt, aan je werkgever zijn akkoord vraagt met je vakantieplannen. Op die manier ben je tenminste gerust dat je ook zal kunnen vertrekken.

Geen akkoord en dan?

Geraak je er onderling niet uit en gaat je werkgever niet akkoord met de vakantieperiode die je wil nemen, dan kan je eventueel een procedure in kortgeding starten bij de arbeidsrechtbank. Die zal dan beslissen of je al dan niet met vakantie kan gaan in de betreffende periode.

Zomaar vertrekken

En wat riskeer je als je zomaar op reis vertrekt zonder dat je werkgever het daarmee eens is? In dat geval loop je het risico te worden ontslagen om een dringende reden. Door toch vakantie te nemen, bezondig je je namelijk aan insubordinatie.

De rechtbank zal allicht wel rekening houden met de vraag of je werkgever goede redenen had om je vakantie te weigeren en welke impact je vertrek had op de goede werking van de onderneming en de werklast van de collega’s. Ook het feit dat het niet de eerste keer is dat je zonder akkoord van je werkgever vertrekt met vakantie kan een verzwarende omstandigheid zijn.

Jan Roodhooft, advocaat