Kan je je vakantiedagen ‘schenken’ aan een collega?

Een van je collega’s heeft een dochtertje dat ernstig ziek is. Je zou een deel van je eigen vakantiedagen willen ‘wegschenken’ aan die collega zodat die thuis voor zijn of haar kind kan zorgen met behoud van loon. Maar kan je dat wel doen en wat moet je daarvan weten?

Wettelijke regeling?

Als werknemer kan je wettelijk gezien wel degelijk afstand doen van conventionele vakantiedagen die je hebt in het bedrijf waar je werkt (en die je vrij kan opnemen) en dit ten voordele van een collega. Van je wettelijke vakantiedagen kan je integendeel geen afstand doen. Deze afstand moet anoniem gebeuren en je mag er geen tegenprestatie voor krijgen. De vakantiedagen in kwestie kunnen dan vervolgens worden toegekend aan een van je collega-werknemers.

Wie kan de vakantie dan opnemen?

De vakantie waarvan je afstand deed kan niet door om het even welke collega opgenomen worden. Dit kan enkel gebeuren door een collega die de zorg op zich neemt van een kind jonger dan 21 jaar dat getroffen is door een ernstige ziekte of handicap, of dat het slachtoffer is van een bijzonder ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk is. Om er recht op te kunnen hebben moet je collega overigens eerst al zijn eigen vakantiedagen hebben opgenomen. Voor de dagen die worden toegekend mag hij thuisblijven met behoud van loon.

Ook bij jouw werkgever?

Opdat het systeem toepassing zou kunnen vinden in het bedrijf waar jij werkt moet er een CAO die dit mogelijk maakt zijn in de sector waarbinnen je werkzaam bent. Als er een verzoek is binnen het paritair comité om dergelijk systeem mogelijk te maken, dan moet er binnen de zes maanden een CAO gemaakt worden. Gebeurt dat niet kan een regeling uitgewerkt worden op het niveau van het bedrijf waar je werkt. Voorlopig wringt daar echter het schoentje. Er zijn nauwelijks of geen sectoren waar zo’n systeem al is ingevoerd.

Jan Roodhooft, advocaat