Heb je recht op gewaarborgd loon als je een ongeval hebt tijdens je vakantie?

Tijdens je jaarlijkse vakantie word je het slachtoffer van een ongeval. Kan je in dat geval vragen dat je werkgever je gewaarborgd loon betaalt? Gelden dezelfde regels als je geblesseerd raakte tijdens een risicovolle activiteit?

Stel het je maar voor: tijdens de vakantie waar je zo naar uitkeek raak je betrokken in een verkeersongeval. Of je sloeg aan het sporten waarbij je een letsel opliep. Kan je werkgever dan, als je niet opnieuw aan de slag kan in het bedrijf, weigeren om je een gewaarborgd loon uit te betalen en dat omdat het ongeval zich voordeed in je privétijd?

Gewaarborgd loon?

Het is niet omdat je een ongeval hebt in je vrije tijd (of in je vakantie) dat je werkgever je geen gewaarborgd loon zou moeten betalen. Je hebt dan recht op een gewaarborgd loon net zoals je daar recht op zou hebben als je bijvoorbeeld doorheen het jaar ziek zou worden. Je werkgever kan zich dus niet beroepen op de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens de jaarlijkse vakantie om je nadien niets te betalen.

Uitzondering

Op de voorgaande regel bestaan er wel enkele uitzonderingen. Zo zal je werkgever je geen gewaarborgd loon moeten betalen als het ongeval gebeurde naar aanleiding van een sportcompetitie of -demonstratie waarvoor de organisator toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm een loon ontvangen. Ben je een ‘betaalde’ sporter dan loop je met andere woorden het risico onder deze uitzondering te vallen.

Je riskeert daarnaast ook geen gewaarborgd loon te krijgen als het ongeval te wijten was aan een zware fout in jouwen hoofde. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je schuldig maakte aan een daad waarvan je het gevaar kende of verondersteld werd het gevaar te kennen. Denk daarbij bv. maar aan het dronken besturen van een wagen of het doen van een extreme sport zonder over de nodige kwalificaties te beschikken.

Vanaf wanneer?

Je werkgever moet je wel pas gewaarborgd loon betalen vanaf de dag dat je weer moest komen werken. Je riskeert ook om niet het ‘volle’ gewaarborgd loon te ontvangen omdat men de periode dat je recht hebt op gewaarborgd loon al begint te tellen vanaf het moment dat je het ongeval had (ook al moet je werkgever je die dagen niet betalen zolang je vakantie hebt). Op basis van bepaalde Europese rechtspraak zou je deze principes wel kunnen aanvechten.

Jan Roodhooft, advocaat