Glijdende werkuren in zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur! Voor heel wat ouders brengt dit ook stress met zich mee, want wat doe je in godsnaam twee maanden met je kleine dreumes? Een sportkampje, enkele dagen bij de grootouders, speelpleinwerking… Maar de opvangmogelijkheden zijn vaak beperkt. Glijdende werktijden kunnen hier soelaas bieden.

Glijdende werktijden?

Glijdende werktijden houden in dat de werknemer zijn aankomst en vertrek op het werk grotendeels zelf kiest, binnen vooraf vastgelegde grenzen uiteraard. Op die manier kan de werknemer zijn werk beter afstemmen op zijn privéleven.

Minder werk

In de zomervakantie is het vaak ook minder druk op het werk. Minder telefoontjes, minder e-mails, projecten die eventjes on hold staan,… Met het systeem van glijdende werktijden kun je meer presteren tijdens piekmomenten op het werk en het rustiger aan doen tijdens de vakantieperiodes. Heel wat werkgevers zien het nut hier ook van in.

Inhaalrust in volledige dagen

Sinds 1 februari van dit jaar is er een wettelijk kader voor glijdende werktijden. Teveel gepresteerde uren tijdens het jaar kunnen nu vastgelegd worden in volledige dagen. Het is wel zo dat dit geen verworven recht is en dat de werkgever je dagje thuis dankzij de glijdende werkuren wel telkens moet goedkeuren. Een addertje in het gras: je werkgever dient dit wel vast te leggen in een cao of in het arbeidsreglement.

Korte opvanguren

Dat sportkamp van je kleine of de speelpleinwerking zijn een goed alternatief voor tijdens de dag, maar bieden vaak geen uitgebreide opvang. Met glijdende werkuren kan je je zo organiseren dat je perfect tijdens de uren van de activiteiten gaat werken en daarna zelf met volle teugen geniet van je bengel.

Minder lang onderweg

Is je werkgever niet te vinden voor de glijdende werktijden? Maak je er niet al te druk in. Je werkdag wordt in de zomervakantie soms automatisch al ingekort omdat je minder tijd verliest met het woon-werkverkeer. Vooral wie met de auto naar het werk gaat, kan hier van mee profiteren.

Mieke Vercruijsse