Extra vakantie? Laat maar komen!

Zijn jouw vakantiedagen ook opgebruikt, maar hunker je nog naar één of meer extra dagen tijdens de eindejaarperiode? Misschien kan je wel een beroep doen op extra vakantiedagen. Uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis blijkt dat iets minder dan de helft van de werkgevers vakantie toekent bovenop de wettelijke vakantie.

41,1% van de werkgevers kent vakantie toe bovenop de wettelijk vakantie. 6,2% kent zelfs onbeperkt vakantie toe. “Extra vakantiedagen toekennen is – gezien de stijgende loonkosten – een manier voor werkgevers om talent aan te trekken en te behouden”, zo luidt het bij Liantis.

Niet discrimineren

Werkgevers die graag wat extra vakantie willen toekennen aan hun medewerkers, moeten rekening houden met een aantal vuistregels. Zo mogen ze niet discrimineren, maar kunnen ze bijvoorbeeld wel op basis van dienstjaren bijkomende vakantiedagen toewijzen. Het gaat dan om een objectief afgebakende categorie van werknemers. De basis hiervoor zijn de criteria die in de anti-discriminatiewetgeving te vinden zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten dat alle mannen in het bedrijf extra vakantie krijgen, maar vrouwen uit de boot vallen. Of dat werkgevers enkel de Belgische werknemers recht geven op extralegale vakantie, maar buitenlandse werknemers niet. En wat met anciënniteitsverlof? “Het criterium ‘aantal dienstjaren’ wordt vaak gebruikt. Denk maar aan een aantal sectorale cao’s die anciënniteitsverlof of loyaliteitsverlof toekennen”, vertelt Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis. Een werkgever kan ook collectieve vakantie toekennen waardoor alle werknemers die bepaalde dag vakantie hebben. In de eindejaarperiode gebeurt dat wel vaker, maar ook tijdens het WK bijvoorbeeld.

De keerzijde van de medaille

Extra dagen vakantie is mooi meegenomen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Zo hebben afwezige werknemers onvermijdelijk een impact op de werkorganisatie. Meer afwezigheid betekent dat de overblijvers het werk met minder mankracht moeten uitvoeren. Het is dan ook belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over de opnamevoorwaarden, bijvoorbeeld over de spreiding van de dagen of de overlap met andere afwezige collega’s. Ook goed om weten: werknemers die maaltijdcheques krijgen, ontvangen voor die dag geen maaltijdcheques en ook je eindejaarspremie kan wat dalen als die extralegale vakantiedagen niet gelijkgesteld zijn met een gewerkte dag.

De top 3 van extra vakanties

Dit is de top 3 van de extra toegekende vakantiedagen:

1. Vakante om naar een lokaal event te gaan (kermis, festival…): 13,1%

2. Vakantie op de eerste schooldag: 13,1%

3. Extra vakantie voor oudere medewerkers: 10,7%

In de minderheid zijn werkgevers die bijvoorbeeld menstruatieverlof (0,2%) of extra jeugdvakantie (2,9%) toekennen. Op de vraag hoe werkgevers hun medewerkers belonen voor uitstekende prestaties zegt 12,6% dan weer dat ze dat doen met meer vakantiedagen.

Mieke Vercruijsse