Dit riskeer je als je je vakantiedagen eenzijdig vastlegt

Je zou in de maand juli op reis willen gaan, maar je werkgever gaat niet akkoord dat je dan vakantie opneemt. Kan je je reis in zo’n geval toch boeken en eenzijdig beslissen om vakantie op te nemen? Wat riskeer je zoal als je dat toch doet?

Onderling akkoord

Als je vakantie wil nemen, moeten deze vakantiedagen worden vastgelegd in onderling akkoord tussen jou en je werkgever. Je kan dus niet eenzijdig beslissen om bepaalde dagen als vakantie op te nemen. Geraken jij en je werkgever het onderling niet eens over welke dagen je vakantie mag nemen, dan is het uiteindelijk de rechtbank die het laatste woord heeft.

Weet wel dat de wet aangeeft dat elke werknemer tussen 1 mei en 31 oktober twee weken onafgebroken vakantie moet kunnen nemen en dat tijdens schoolvakanties ouders met kinderen voorrang krijgen.

Eenzijdig beslissen?

Het is dus niet toegelaten eenzijdig te beslissen om zomaar vakantie te nemen terwijl je werkgever het daar niet mee eens is. Doe je dat toch dan handel je wat men noemt ‘onrechtmatig’. Dat betekent dan ook dat je werkgever dat niet zomaar moet aanvaarden en sancties tegen jou zou kunnen treffen.

Wat riskeer je?

Neem je vakantie zonder dat je werkgever het daarmee eens is, dan zou je werkgever je vooreerst kunnen ontslaan om een dringende reden. Bij de beoordeling of er al dan niet een dringende reden voorhanden is kan de rechtbank onder andere nagaan of je werkgever goede redenen had om de vakantie te weigeren. Andere zaken die een rol kunnen spelen zijn de vraag in welke mate de opname van de vakantie door jou een impact had op de goede werking van de onderneming en de werklast van de collega’s. Kreeg je eerder al verwittigingen voor gelijkaardige feiten, dan kan dat ook een verzwarende omstandigheid zijn.

Je werkgever zou je verder bijvoorbeeld ook een tuchtsanctie kunnen geven voor zover dat is voorzien in het arbeidsreglement. Minstens riskeer je dat je beslissing om toch vakantie te nemen de goede relatie tussen jou en je werkgever vertroebelt.

Jan Roodhooft, advocaat