Dit moet je doen als je nu nog vakantiedagen over hebt

Het jaareinde komt er aan, maar je hebt nog enkele vakantiedagen staan. Moet je ze dit jaar nog opnemen? Kan je de dagen vakantie in akkoord met je werkgever overdragen naar volgend jaar?

Je hebt dit jaar nog niet al je wettelijke vakantie opgenomen, maar hebt nog één of twee dagen staan. Je zou ze liever niet meer opnemen, maar verkiest ze over te dragen naar volgend jaar. Maar kan dat wel?

Overdragen kan niet

Je kan de dagen wettelijke vakantie die je hebt, niet overdragen naar volgend jaar. Het is een wettelijke verplichting om ze dit jaar nog op te nemen. Doe je dat niet en neem je je vakantiedagen niet meer op dit jaar, dan verlies je het recht om ze nog op te nemen. Je krijgt dan als bediende ook geen vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen. Als arbeider ontvang je dat wel. De vakantiekas zal je nu eenmaal het vakantiegeld uitbetalen.

Deze regel geldt niet voor extra-wettelijke vakantiedagen. Voor deze dagen kan er op het niveau van de sector of de onderneming waarin je werkt worden vastgelegd of de overdracht naar volgend jaar al dan niet is toegelaten.

Andere afspraken maken?

Je zou er aan kunnen denken om andere afspraken te maken met je werkgever en met hem overeen te komen dat je jouw vakantiedagen toch nog volgend jaar mag opnemen. Je zou ook aan je werkgever kunnen vragen je de resterende vakantiedagen uit te betalen. Weet dan dat zo’n afspraken niet geldig zijn. De wet laat het namelijk niet toe dat je onderling afspraken maakt die ingaan tegen de wettelijke regels op dit vlak.

Er zijn uitzonderingen

Op de regels hierboven bestaat een uitzondering als je kan bewijzen dat je werkgever systematisch weigerde om je vakantiedagen toe te kennen zodat je eenvoudigweg niet in de mogelijkheid was om je vakantiedagen op te nemen. In dat geval kan je de vakantiedagen alsnog volgend jaar opnemen.

Als je als bediende door een geval van overmacht in de onmogelijkheid was om je vakantie op te nemen (omdat je bijvoorbeeld langdurig ziek was) dan kan je wel aanspraak maken op het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen.

Jan Roodhooft, advocaat