Daarom neem je maar beter je resterende vakantiedagen nog op

Hoewel we al november zijn, nam je nog lang niet alle vakantiedagen op die je dit jaar hebt. Ben je verplicht om dat alsnog te doen of kan je je werkgever vragen om ze te mogen overdragen naar volgend jaar of om ze uit te betalen?

Wettelijke verplichting

Als werknemer moet je je wettelijke vakantiedagen voor dit jaar nog dit kalenderjaar opnemen. Je kan ze dus niet overdragen naar volgend jaar. Je kan ze al evenmin aan jou laten uitbetalen. Dit alles kan zelfs niet als je werkgever het daarmee eens zou zijn. Het in onderling akkoord overdragen van vakantiedagen naar volgend jaar is zelfs strafbaar.

Neem je je vakantiedagen toch niet op, dan ben je die onherroepelijk kwijt. Je kan als bediende ook geen aanspraak maken op vakantiegeld voor de dagen in kwestie. Voor een arbeider ligt dit anders omdat hij zijn vakantiegeld nu eenmaal uitbetaald krijgt door een vakantiekas.

Een andere regeling geldt voor de extralegale vakantiedagen die je eventueel hebt. Weet dat je werkgever wel kan toestaan dat je extralegale vakantiedagen meeneemt naar het volgend jaar. In het arbeidsreglement kan staan hoeveel dagen je kan overdragen en hoelang je ze uiteindelijk nog kan opnemen.

En bij ziekte?

Kon je als werknemer je vakantiedagen tot op heden nog niet opnemen omdat je ziek bent of door andere omstandigheden onafhankelijk van je wil, dan bestaat er een uitzondering op deze regel. In dat geval kan je als bediende toch vragen dat de vakantiedagen die je niet kon opnemen aan jou uitbetaald worden.

Je werkgever verhindert de opname

Ook als je werkgever zou verhinderen dat je vakantiedagen opneemt, kan je de dagen na 31 december toch nog opnemen. Vakantie dient nu eenmaal vastgelegd te worden in onderling akkoord. Is een dergelijk akkoord niet mogelijk, dan is het de rechtbank die een uitspraak dient te doen. Zo’n discussies kunnen er wel eens voor zorgen dat je nog niet in de mogelijkheid was om je vakantiedagen op te nemen.

Jan Roodhooft, advocaat