Belgische werknemer zette gemiddeld 2,5 vakantiedagen over naar 2021

Heel wat werknemers zullen in 2021 meer vakantie kunnen nemen dan andere jaren. De Belg zette gemiddeld 2,5 vakantiedagen over naar 2021. Dat is het gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta.

3 op 4 had vakantiedagen over

75% van de bedienden in ons land had eind 2020 nog extralegale vakantiedagen over, die ze moesten overzetten naar 2021. De jaren voordien waren dat er telkens duidelijk minder. Toen droeg zo’n 68% vakantiedagen over naar het volgende jaar. De 2,5 dagen komt concreet overeen met 19 uren. Aangezien zo’n 2,1 miljoen Belgen onder het bediendenstatuut werken, gaat het dus om een heel pak ongebruikte uren vakantie in 2020.

Enkel extralegale dagen

De dagen die overgezet werden naar 2021 betreffen enkel extralegale vakantiedagen. Wettelijke dagen kunnen namelijk niet overgedragen worden.

Invloed van corona

De coronacrisis heeft het opnemen van vakantiedagen duidelijk beïnvloed. “Doordat mensen tijdelijk werkloos waren, thuiswerkten of misschien zelfs geveld waren door corona, hebben ze minder vakantiedagen opgenomen dan anders. Bovendien was er weinig animo bij de Belg om te reizen of waren de grenzen gesloten”, vertelt Marijke Beelen, Juridisch adviseur Acerta.

Eindspurt in november en december

In november en december werden opvallend meer vakantiedagen opgenomen dan in andere jaren; de Belgische werknemers hebben dus nog een eindspurt ingezet in die periode. Aan het eind van elk werkjaar moet de teller van wettelijke vakantiedagen namelijk op nul staan. Door die eindspurt blijft de impact voor bedrijven al bij al beperkt. Het maakt dat voor 2021 werkgevers en werknemers weer met een bijna propere lei aan de vakantieplanning kunnen beginnen. “Het overzetten van die doorgeschoven vakantiedagen zal bedrijven niet meteen in de problemen brengen, zolang ze dit voorjaar werk maken van een duidelijke vakantieplanning”, besluit Acerta.

Mieke Vercruijsse