3 maanden werken = 5 dagen verlof

Nee, je hoeft geen jaar te werken om recht te hebben op verlof. Sinds enkele jaren krijg je per drie maanden vijf dagen betaald verlof.

Vroeger moest je tijdens je eerste werkjaar flink doorbijten. Verlof werd immers berekend op basis van je geleverde prestaties in het voorgaande werkjaar en dus had je amper recht op een dagje vrij. Onder invloed van Europa is die regeling intussen veranderd.

Elke periode van drie maanden geeft recht op vijf dagen verlof. Met andere woorden: wie negen maanden heeft gewerkt, heeft recht op 15 dagen betaald verlof en wie een heel jaar heeft gewerkt, heeft recht op 20 vakantiedagen.

Voor wie?

Het recht op betaald verlof geldt voor iedereen die van de schoolbanken komt en een beroepsactiviteit gestart is met een contract als loontrekkende en voor mensen in een gelijkaardige situatie:

  • loontrekkenden die voor het eerst in België aan de slag zijn na een activiteit te hebben uitgeoefend in het buitenland
  • zij die overgestapt zijn van een statuut als zelfstandige naar een statuut als loontrekkende,
  • zij die overgestapt zijn van de overheidssector naar de privésector.

Voorts geldt de wet ook voor wie na een lange ziekte, een periode van volledige werkloosheid, loopbaanonderbreking of verlof zonder wedde opnieuw aan het werk is gegaan.

Zelfde loon, maar addertje onder het gras

Voor die vakantiedagen krijg je je normale loon, alsof je zou werken. Maar er zit een addertje onder het gras: dat bedrag wordt afgehouden van het vakantiegeld waarop je het jaar nadien recht hebt. En als dat vakantiegeld daarvoor niet zou volstaan, wordt ook het vakantiegeld van de volgende jaren aangesproken.

Ook als je parttime werkt?

De regeling geldt ook voor wie deeltijds aan de slag is. Maar in dat geval heb je geen recht op vijf dagen verlof per gewerkt kwartaal, maar wordt het aantal verlofdagen waarop je recht hebt aangepast aan je deeltijdse statuut: na drie maanden heeft iemand die halftijds werkt dus recht op 2,5 betaalde verlofdagen en iemand die drie vijfden werkt op drie dagen.

Formaliteiten?

Let op! Je krijgt het verlof waarop je recht hebt, als je minstens drie maanden hebt gewerkt, niet automatisch. Je moet het bij je werkgever aanvragen. Als je dat niet doet is de werkgever niet verplicht om het verlof toe te kennen. En arbeiders moeten bovendien een formulier invullen dat bestemd is voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (www.onva.be; Kruisstraat 4, 1050 Brussel).

Geert Degrande