Net vader of meeouder geworden? Dit zijn je rechten!

Proficiat, binnenkort kan je als kersverse papa of meeouder je nieuwe spruit in de armen houden. Nog even tijd dus om te overlopen hoe het zit met het vaderschapsverlof en het geboorteverlof voor meeouders.

Wie

Werknemers uit de privésector en personeelsleden die contractueel verbonden zijn aan overheidsdiensten hebben recht op tien dagen vaderschaps- of meeouderverlof na de geboorte van een kind. De afstamming van het kind langs de zijde van de persoon die het verlof opneemt, moet vaststaan. Of je deeltijds of voltijds werkt, heeft hierop geen invloed.

Statutair aangestelde personeelsleden bij de overheid en gesubsidieerde personeelsleden van het vrij onderwijs (die niet worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst in het kader van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), vallen niet onder deze regeling. Zij informeren bij de personeelsdienst wat de bepalingen zijn omtrent het vaderschapsverlof.

Hoeveel?

Deze tien verlofdagen kunnen vrij worden opgenomen binnen vier maanden na de bevalling. Je kan dus na de geboorte meteen tien dagen thuisblijven of kiezen om één keer per week een dag verlof op te nemen, bijvoorbeeld. Indien je een meerling verwelkomt, heb je 1x recht op tien dagen verlof.

Loon?

Tijdens de eerste drie dagen betaalt je werkgever je volledige loon. Je brengt hem of haar zo snel mogelijk op de hoogte van de bevalling. Voor de overige zeven dagen beroep je je op een uitkering van het ziekenfonds. Je ontvangt dan 82% van je gederfde brutoloon.

Meeouder?

Als meeouder heb je recht op tien dagen geboorteverlof. De voorwaarde is dat het kind enkel een wettelijke afstammingsband heeft met de moeder en niet met een vader. Is er een afstammingsband met een vader, dan heeft hij recht op vaderschapsverlof en niet de meeouder.

Als meeouder ben je gehuwd met de persoon waarmee het kind een wettelijke afstammingsband heeft, woon je wettelijk samen of kan je aantonen dat jullie al drie jaar onafgebroken op affectieve wijze samenwonen.

Voor geboorteverlof gelden dezelfde voorwaarden als bij vaderschapsverlof: je neemt de dagen naar keuze op binnen vier maand na de geboorte. Ook je loon behoud je de eerste drie dagen via de werknemer om daarna over te schakelen op een uitkering van het ziekenfonds.

Zelfstandigen?

Vaders en meeouders die als zelfstandige aan de slag zijn, hebben geen recht op verlof bij de geboorte van hun kind.

Eveline Janssens

Bron: www.werk.belgie.be