Hoelang mag je thuisblijven als je papa wordt?

Je las misschien in de pers dat vaders in heel Europa binnenkort tien dagen vaderschapsverlof zullen hebben. Maar hoe zit dat op dit moment in België? Hoelang kan je nu al thuisblijven als je vader wordt?

Het is op dit moment al zo dat je als werknemer in België recht hebt op tien werkdagen vaderschapsverlof als je papa wordt. Dat geldt ook als je vader wordt van een meerling. Het aantal dagen wordt dan niet vermeerderd.

Je kan wel meer dagen vaderschapsverlof krijgen bij hospitalisatie of overlijden van de moeder. In dat geval kan het moederschapsverlof in vaderschapsverlof omgezet worden om de opvang van het kind te verzekeren.

Wanneer opnemen?

Je moet het vaderschapsverlof opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. Hierbij is het niet verplicht om de dagen ineens op te nemen. Je kan dat ook ‘gespreid’ doen. Als werknemer mag je overigens kiezen wanneer je de dagen opneemt. Het is niettemin aangewezen om dat in de mate van het mogelijke in overleg met je werkgever te doen.

Word je betaald?

Gedurende de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof zal je werkgever je je volledige loon uitbetalen. Tijdens de zeven volgende dagen van het vaderschapsverlof betaalt je ziekenfonds je een uitkering. Die uitkering bedraagt 82 % van je gederfde brutoloon, dat wel begrensd wordt. Meer info daarover vind je hier.

Beschermd tegen ontslag

Als je gebruik maakt van je recht op ouderschapsverlof, ben je beschermd tegen ontslag en dit gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan je werkgever en eindigt drie maanden nadien. Je werkgever kan je in die periode enkel ontslaan om redenen die vreemd zijn aan de opname van het vaderschapsverlof. Bij niet-naleving van deze ontslagbescherming moet je werkgever je een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan het loon voor drie maanden, bovenop de verbrekingsvergoeding die hij je desgevallend verschuldigd is.

Jan Roodhooft, advocaat