Waarom je werkgever na een overtreding moet melden wie er met het voertuig reed

Werkgevers in de transportsector vragen vaak dat er duidelijk wordt bijgehouden wie op een bepaalde dag met welk voertuig van het bedrijf rondreed. Waarom is dat het geval? Wat riskeert je werkgever als hij dat niet doet?

Als je geflitst wordt terwijl je rondrijdt met een voertuig van het bedrijf, weet het parket in principe niet wie er precies achter het stuur zat op het moment van de feiten. Toch wil men dat weten omdat het de bestuurder van het voertuig is die moet worden beboet.

Informatie geven

De werkgever zal dan ook na de vaststelling van de overtreding een inlichtingenformulier ontvangen waarop die moet aangeven wie er met het voertuig reed toen de overtreding werd begaan. Dat moet gebeuren binnen de 15 dagen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. Die regel geldt trouwens voor alle soorten overtredingen en zelfs als een minnelijke schikking wordt voorgesteld die ook niet wordt betwist.

Om te weten wie er op het moment van de feiten met het voertuig reed, zal je werkgever allicht een systeem hebben uitgewerkt waarin wordt bijgehouden welke werknemer precies wanneer gebruik maakte van een welbepaald voertuig van het bedrijf.

Sanctie

Als je werkgever de informatie niet verstrekt over de bestuurder riskeert hij zware sancties. Meer bepaald staat er in de wet een specifieke sanctie op het niet naleven van de informatieplicht. Het gaat daarbij om zeer zware geldboetes en eventueel zelfs een gevangenisstraf. Onnodig te zeggen dat je werkgever dit maar liever zal willen vermijden.

En in je privé?

Ook privé ben je soms verplicht om inlichtingen te verstrekken als je een verkeersovertreding beging. Meer bepaald moet je, als je privé een proces-verbaal krijgt toegestuurd, het antwoordformulier invullen. Indien je een onmiddellijke inning ontvangt, kan je een betwistingsformulier invullen als je als overtreder niet akkoord gaat met de vaststellingen van de politie of als je als eigenaar van het voertuig niet de overtreder bent. Je bent dan niet verplicht om dat te doen.

Jan Roodhooft, advocaat