Logistieke vaardigheden voor de toekomst

De transport- en logistieke sector zal niet ontsnappen aan de ingrijpende veranderingen die de komende jaren op onze arbeidsmarkt zichtbaar worden. Nieuwe technologieën, andere werkvormen of andere verwachtingen van de klanten zullen een impact hebben op de sector en zijn werknemers. Een evolutie die niet alleen risico’s inhoudt, maar ook nieuwe mogelijkheden zal scheppen en kansen creëert voor de mensen die de uitdaging aangaan.

De verwachtingen van de klanten evolueren snel en de roep naar een persoonlijke service groeit. Zowel individuele als businessklanten verwachten een grote flexibiliteit en nauwgezetheid in de leveringen. Dat stelt ook eisen aan de mensen die voor die leveringen instaan. Flexibel omgaan met werktijden, maar ook klantvriendelijk en probleemoplossend werken, worden vaardigheden die steeds aan belang zullen winnen. Van de sector en zijn medewerkers wordt immers steeds meer verwacht dat ze snel, goedkoop en milieuvriendelijk de goederen op de juiste plaats leveren.

ICT-vaardigheden

En efficiënte leveringen vergen een goede planning. Daarvoor zullen bedrijven steeds meer een beroep doen op uiteenlopende data om die plannen samen te stellen. Data die verzameld wordt via ICT-toepassingen waar chauffeurs en leveranciers mee kunnen werken, maar ook ICT-specialisten die alles omzetten tot bruikbare data voor de transporteurs en de sector. Waarbij een evolutie naar meer geautomatiseerde processen voor laden, lossen en distributie een quasi logische stap is, waar deze mensen met uitgebreide ICT-vaardigheden een rol in spelen.

Technische vaardigheden

Het onderhoud van al die ICT-toestellen, maar ook de evolutie van het wagenpark naar andere soorten voertuigen zoals elektrische auto’s tot zelfs drones die voor levering van goederen instaan, stellen in de toekomst zeker ook eisen aan de technische vaardigheden die mensen nodig hebben. In een wereld die snel evolueert en hoge eisen stelt aan snelheid en kwaliteit, moeten wagens en toestellen ook goed onderhouden worden en zijn snelle, noodzakelijke herstellingen cruciaal.

Korte termijn

Transport en logistiek wordt steeds meer een diverse sector waar heel veel verschillende jobs beschikbaar zijn. Het gaat niet enkel om het transport op zich. Automatisatie in verdeelcentra, aangepaste wagenparken en specialisatie in de verschillende vormen van distributie, zorgen voor een nood aan uiteenlopende kennis en vaardigheden. Sommige daarvan zijn op korte termijn nodig. Andere zijn nog verre toekomstmuziek of zelfs nu nog niet bekend.

Opleidingen

Die noodzakelijke vaardigheden bieden mogelijkheden voor jongeren die nu hun studiekeuzes maken en daarbij kunnen kiezen voor uitdagende jobs die er nu en in de toekomst in de sector zijn. Maar het wordt ook zaak om er voor te zorgen dat de huidige werknemers aansluiting vinden bij de ontwikkelingen en vernieuwingen in de sector. Via opleidingen, zowel in groepsverband als online, kunnen de medewerkers de noodzakelijke vaardigheden krijgen om mee te groeien met de noden van de sector.