Logistiek blijft boeiend

Eén van de grootste sectoren op het vlak van werkgelegenheid in Vlaanderen is de logistieke sector. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in goederenbehandeling en -vervoer, bieden heel wat mensen een baan. Flanders Logistics spreekt zelfs dat de ettelijke tienduizenden mensen die er een baan vinden, tot 8% van te totale Vlaamse werkgelegenheid uitmaken.

What’s in a name

Onder logistiek verstaan we over het algemeen alles wat te maken heeft met:

  • vervoer van vracht op verschillende manieren: spoorwegvervoer, wegvervoer, pijpleidingen, zee- en kustvaart, binnenvaart, luchtvaart
  • maar ook andere activiteiten zoals: vrachtbehandeling, opslag, ondersteuning, expeditie,…

Kansen op werk

In de logistieke sector waren er de afgelopen jaren behoorlijk wat vacatures om de vraag naar vervanging van oudere werknemers in te vullen. Ook voor de komende jaren verwachten we, onder meer in de sector van het goederenvervoer, dat die vraag om vertrekkende werknemers te vervangen, nog wel even zal aanhouden.

Tenminste als de economie er niet op achteruit gaat, want dat laat zich over het algemeen snel voelen in zo een conjunctuurgevoelige sector. En zeker in de vele kleine en middelgrote ondernemingen die in de sector actief zijn. Bij een bloeiende economie zorgt deze sector wel degelijk voor mooie vooruitzichten op werk voor mensen met heel uiteenlopende achtergronden, die er met plezier aan de slag willen gaan.

Enkele cijfers op een rijtje:

5.913
In de afgelopen 12 maanden ontving VDAB een rechtstreekse vraag naar 5.913 nieuwe medewerkers voor de sector transport en logistiek. De grootste vraag kwam uit de provincie Antwerpen. Ook in West-Vlaanderen rondde de vraag naar nieuwe medewerkers vlot de kaap van 1.300 vacatures. In 4 op de 10 vacatures wordt niet naar enige of grote ervaring gevraagd. Ook minder geschoolde mensen krijgen duidelijk hun kansen als we de studievereisten in de vacatures onder de loep nemen.

1.887
In 2014 noteerde VDAB volgens zijn studie knelpuntberoepen 1.887 jobs voor administratief logistieke medewerkers die ze als knelpuntjob bestempelde. Vooral expediteurs en dispatchers bleken niet altijd even vlot vindbaar. Meestal zoeken werkgevers hiervoor ervaren medewerkers die niet altijd op de arbeidsmarkt voor handen zijn.

66,83%
Wie een opleiding in transport en logistiek wil volgen, kan vele kanten uit. Zowel op het vlak van transport als voor goederenbehandeling of andere logistieke taken, kun je verschillende opleidingen volgen. Ook op de VDAB website vind je een aanbod aan opleidingen. En die bieden mensen duidelijk kansen op werk. Van de mensen die bij VDAB een opleiding volgden is 3 maanden na het einde van de opleiding meer dan 2/3 aan het werk.