Kan je een arbeidsovereenkomst sluiten ‘onder voorwaarde dat je een rijbewijs haalt’?

Je wil aan de slag gaan in de transportsector, maar beschikt nog niet over het vereiste rijbewijs. Kan een werkgever in dat geval al een arbeidsovereenkomst met je sluiten op voorwaarde dat je het rijbewijs haalt? Wat gebeurt er als je dat uiteindelijk niet behaalt?

Als je in de transportsector wil gaan werken, heb je vaak een rijbewijs van categorie C of D nodig. Het gebeurt wel eens dat werkgevers bereid zijn al een arbeidsovereenkomst met je te sluiten hoewel je dat rijbewijs nog niet hebt (maar het wel wil halen). In zo’n arbeidsovereenkomst wordt dan wel eens een opschortende voorwaarde opgenomen van het halen van dat rijbewijs. Maar wat betekent dat?

Geen rijbewijs, geen contract

Als er in de arbeidsovereenkomst een opschortende voorwaarde staat van het behalen van het rijbewijs en je haalt dat uiteindelijk niet … dan komt de arbeidsovereenkomst niet tot stand. De voorwaarde die gekoppeld was aan de arbeidsovereenkomst is dan namelijk niet vervuld. De werkgever hoeft je in zo’n geval dan ook uiteindelijk niet in dienst te nemen ook al tekende hij aanvankelijk een arbeidsovereenkomst met jou.

Geldig?

In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is een dergelijke opschortende voorwaarde in je arbeidsovereenkomst ook geldig. Een uitzondering op die regel geldt als je werkgever zelf de vervulling van de voorwaarde kan beïnvloeden doordat je bijvoorbeeld ook zou moeten slagen in een examen dat je werkgever zelf organiseert.

Wil je werkgever een opschortende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst lassen van het behalen van een geschikt rijbewijs, dan is het belangrijk te zien of de eventuele tijd die daarvoor wordt gegeven wel realistisch is.

Ontbindende voorwaarde

Je werkgever zou ook een ontbindende voorwaarde kunnen opnemen in je arbeidsovereenkomst van het behalen van een rijbewijs. Haal je dat dan niet, dan eindigt je arbeidsovereenkomst automatisch zonder dat je werkgever je een opzegtermijn moet geven of een opzegvergoeding moet betalen. Ook een dergelijke ontbindende voorwaarde is geldig.

Jan Roodhooft, advocaat