Hoopgevende arbeidsmarkt in de logistieke sector

Het afgelopen jaar noteerde VDAB 7.028 vacatures voor transport, logistiek en post. Dat zijn er 22% meer dan een jaar voordien. Een trend die volledig de stijgende vraag op de Vlaamse arbeidsmarkt volgt. En meteen het hoogste aantal meldingen bij VDAB van open vacatures van de afgelopen 5 jaar.

De stijging van vacatures voor transport en logistiek personeel (+11%) en chauffeurs (+23,3%) zit helemaal in de lijn van deze toenemende vraag. Aan het einde van de zomer stonden 1.648 vacatures open voor die laatste 2 beroepsgroepen. De grootste stijging van de vraag noteerde VDAB in Limburg, gevolgd door West-Vlaanderen. In die beide uiterste regio’s van Vlaanderen werden telkens ruim de helft meer vacatures genoteerd.

Levenslang leren

Chauffeurs die zich niet bijscholen mogen straks de weg niet meer op. Per vijf jaar moeten beroepschauffeurs 35 uren opleiding volgen om hun attest van vakbekwaamheid – de zogenaamde code 95 – te behalen. Zonder die code wordt het rijbewijs C of CE gewoon ongeldig. De onderwerpen van de verplichte opleiding situeren zich bij alle aspecten van het beroep: van zekering van de lading over milieuvriendelijke rijtechnieken tot reglementering en EHBO.

Chauffeurs kunnen de modules, gespreid en over een langere periode volgen, maar moeten er voor zorgen dat ze hun opleiding afwerkten voor de geldigheidsdatum van hun vakbekwaamheid is verstreken. Want rijden zonder een geldige code 95 staat voor beroepschauffeurs gelijk aan rijden zonder rijbewijs. Er zijn heel wat erkende opleidingscentra in Vlaanderen die de verschillende opleidingsmodules verzorgen.