Gedreven werknemers voor een snel vernieuwende sector

Tussen 2015 en 2050 zal de wereldwijde transportactiviteit verdubbelen. Dat is de conclusie van een rapport dat het International Transport Forum begin dit jaar publiceerde. Volgens een schatting van het rapport zal het goederenvervoer tegen het midden van deze eeuw 2,6 keer hoger liggen dan halfweg het vorige decennium.

Die vooruitzichten zetten ons niet alleen aan het denken over de te nemen noodzakelijke maatregelen voor het milieu, dergelijke verwachte toename zal ook sterk voelbaar zijn op de arbeidsmarkt in de sector.

Tijdens de coronacrisis zagen we al dat mensen meer online gingen aankopen en dat die stijging ook voelbaar werd in de noodzakelijke distributie van de aankopen. Daarbij komt nog dat de sector voorziet dat ook de vraag van de consumenten zal evolueren en een flexibele manier van werken en leveren noodzakelijk maakt. Zo laten grote online retailers de mensen er nu al voor kiezen om hun aankopen op zondag te leveren. Wat uiteraard een grotere flexibiliteit vraagt van de werknemers die voor die distributie instaan.

Zelfrijdende auto’s

Bedrijven zijn ook steeds meer op zoek naar manieren om leveringen zodanig te plannen dat ze een lagere ecologische voetafdruk realiseren en minder afhankelijk zijn van het drukke verkeer dat ontstaat. Meituan, een Chinese voedselkoerier, maakt zich sterk dat ze over drie jaar in Peking de bestellingen aan huis laten leveren door drones en zelfrijdende auto’s.

Meer kansen

Gewijzigde verwachtingen van de klanten en de hoge vlucht die de technologische ontwikkelingen in de sector nemen, zullen sterk voelbaar zijn op de arbeidsmarkt in de sector en op de eisen die aan de werknemers gesteld worden. Vanuit een positieve ingesteldheid kunnen we stellen dat er in de sector nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor medewerkers ontstaan. Zo bestaat de mogelijkheid dat meer spreiding van momenten waarop de sector zijn leveringen moet verzorgen, ook andere werkvormen met zich meebrengt. Mogelijk creëert dit nieuwe consumentengedrag meer deeltijds werk. Waardoor oudere medewerkers, die niet meteen lange fulltime werkdagen ambiëren, langer actief kunnen blijven in de sector. Als de groei van flexibele deeltijdbanen een feit wordt, schept dit in een sterk mannelijke sector, wellicht ook meer mogelijkheden voor vrouwen, die op die manier werken en de zorg voor het gezin kunnen combineren.

Leergierig

Ook de technologische evoluties zullen andere eisen stellen aan de mensen die in de sector werken. Efficiënte distributie zal nood hebben aan mensen die ICT-skills hebben, die uit een veelheid aan data efficiënte transport- en distributieplannen kunnen opmaken. Maar ook technische mensen die instaan voor het onderhoud van de elektrische, mogelijk zelfrijdende, wagens of de drones. Met die vooruitzichten staat de sector voor tal van boeiende uitdagingen. Transport en logistiek zal in de toekomst nood hebben aan opleiding voor de huidige medewerkers en instroom van gedreven en leergierige jongeren om de vergrijzende populatie in de sector te vervangen.