Drie zaken die je moet weten over de tachograaf in je vrachtwagen…

Als je als vrachtwagenbestuurder aan de slag gaat is de kans groot dat de vrachtwagen waar je mee gaat rijden voorzien is van een zogenaamde tachograaf. Wat houdt dat precies in? Waarom is het belangrijk die ook correct te gebruiken?

Wat is het?

Een tachograaf is een toestel dat een hele reeks zaken registreert als je met de vrachtwagen onderweg bent. Het gaat daarbij onder andere om de afstand die je aflegde met de vrachtwagen, de snelheid die je haalde en de rij- en rusttijden die je naleefde. Aangezien dat allemaal wordt geregistreerd kan men nagaan of je de wetgeving rond dat alles (bv. overdreven snelheid, rij- en rusttijden, …) wel naleefde.

Is het verplicht?

Je kan niet zomaar vragen dat de tachograaf uit de vrachtwagen wordt verwijderd. Die is nu eenmaal sinds 2005 verplicht op alle voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) 3,5 ton overschrijdt en dat in alle lidstaten van de EU, alsook in Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Ga je met een nieuwe vrachtwagen rijden (in het verkeer gebracht sinds 15 juni 2019) dan moet het zelfs gaan om een zogenaamde slimme tachograaf. Via een dergelijke tachograaf kunnen controlediensten vanop afstand bepaalde vermoedelijke misbruiken vaststellen en je uit het verkeer halen.

Ga je rijden met een vrachtwagen met daarin zo’n slimme tachograaf, dan moet je werkgever je daar wel van op de hoogte brengen. Je weet dan dat je vanop afstand kan worden gecontroleerd.

Niet misbruiken!

De wetgever voorziet zware sancties voor wie de wettelijke regels rond de tachograaf niet correct toepast. Dat geldt zowel voor jou als werknemer als voor je werkgever. Het is dan ook van belang de tachograaf correct te gebruiken en je (ook door je werkgever) niet te laten verleiden om daarmee te frauderen. Zo is het bv. uit den boze te rijden zonder een geldige kaart, mede gebruik te maken van andermans kaart en met twee kaarten te rijden en dies meer.

Jan Roodhooft, advocaat