Dit moet je weten over het aanvullend pensioen waarop je recht hebt

Als je als arbeider aan de slag gaat in de sector transport en logistiek, heb je recht op een aanvullend pensioen bovenop het wettelijke pensioen. Waarover gaat het juist en wat moet je daarvan weten?

Als je als werknemer werkt in het paritair subcomité 140.03 dan moet je werkgever zorgen dat je een aanvullend pensioen krijgt bovenop het wettelijk pensioen (men noemt dit pensio TL). Dit pensioenstelsel wordt ingericht door het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

Hoeveel?

Het pensioenplan in kwestie moet worden gefinancierd door je werkgever. Het is hij dus die de bijdragen daarvoor moet betalen. Die bijdrage bedroeg forfaitair 50 euro per trimester voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2015. Tot 30 juni 2018 was de forfaitaire bijdrage gelijk aan 75 euro per trimester. Sindsdien gaat het om een percentage (0,92 %) van het aan de RSZ onderworpen brutoloon aan 108%. Er blijft wel een minimumforfait gelden.

Als er in het bedrijf waar je gaat werken al een ander pensioenplan is waar je van kan genieten, dan moet je werkgever je niet noodzakelijk aansluiten bij dit pensio TL. Het pensioenplan van je werkgever moet dan wel minstens gelijkwaardig zijn.

Wanneer wordt het uitbetaald?

De bijdragen die je werkgever betaalt worden gestort op een individuele pensioenrekening op jouw naam. Je krijgt er ook een rendement op. Je krijgt de bedragen uitbetaald als je met wettelijk pensioen gaat of bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Overlijd je voortijdig dan wordt een overlijdenskapitaal betaald aan diegenen die je als begunstigden aanduidde (zo bv. je echtgenote, samenwonende partner, je kinderen, …).

En als je uit dienst treedt?

Treed je uit dienst bij je werkgever en ga je aan de slag bij een andere werkgever die in een andere sector actief is, dan bestaan er verschillende mogelijkheden. Je kan dan de verworven reserves overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever of naar een pensioeninstelling van je keuze. Deel je niets mee dan blijven de verworven reserves in Pensio TL.

Jan Roodhooft, advocaat