Werkzoekenden screenen bedrijven via sociale media

Sociale media spelen een steeds prominentere rol bij het zoeken naar nieuwe carrièremogelijkheden. 1/4 van de werkzoekenden screent bedrijven via sociale media van hun werknemers. Dit gebeurt vooral via de profielen van werknemers op LinkedIn en Facebook.

Aantrekkelijke werkgevers maken meer kans om sterk talent aan zich te binden. Bedrijven investeren daarom in hun imago als goede werkgever. Uit de studie van Tempo-Team blijkt dat 2/3 van de ondervraagde werknemers informatie over het bedrijf zoekt op de bedrijfswebsite. Maar 1 op de 3 doet dat ook via LinkedIn en 1 op de 4 screent Facebookprofielen van de werknemers van het betrokken bedrijf voor extra informatie. 1/5 tenslotte volgt het bedrijf op Twitter. Een groot aantal bedrijven (40%) speelt hier op in door zich via hun bedrijfswebsite als aantrekkelijke werkgever te profileren, maar slechts 1/3 van de werkgevers investeert hiervoor ook in sociale media.

“Dankzij technologische ontwikkelingen hebben werkzoekenden vandaag een heel duidelijk beeld van de organisaties die naar hun gunsten dingen. Sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter geven mensen op zoek naar een job veel gemakkelijker een beeld van de bedrijfscultuur en reputatie van een potentiele werkgever, zonder dat de betrokken bedrijven daar controle over hebben,” aldus Johan Defevere, HR-manager Tempo-Team.

Een beleid op vlak van sociale media

Hoewel ze er geen controle op hebben, volgt bijna 40% van de werkgevers actief op sociale media wat er over het bedrijf gezegd wordt. 1 op de 4 monitort hiervoor de sociale media van de eigen werknemers. Meer dan de helft van de werkgevers zegt in te grijpen als eigen medewerkers het bedrijf in een slecht daglicht stellen op sociale media.

“Werknemers hebben recht op privacy en vrije meningsuiting. Als werkgever moet men dat respecteren, maar werknemers moeten ook loyaal, respectvol en te goeder trouw zijn. Zowel werknemers als werkgevers moeten dus rekening houden met elkaars belangen. Als de sociale media van een werknemer volledig publiek zijn, dan heeft de werkgever daar toegang toe en kan hij ingrijpen als een werknemer hem schade berokkent. Toch is het best om als bedrijf een beleid op vlak van sociale media te voeren waarin duidelijke afspraken gemaakt worden. Dit kan in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement,” gaat Johan Defevere verder.

Jobwebsites scoren best

Sociale media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming van een bedrijf, maar scoren laag als kanaal om een job te vinden. Slechts 1 op de 10 werknemers kondigt op zijn of haar sociale media aan op zoek te zijn naar een nieuwe job en hetzelfde cijfer zien we bij de werkgevers om jobs bekend te maken. De populairste kanalen die geraadpleegd worden om een job te vinden zijn nog steeds de jobwebsites (33%), gevolgd door de bedrijfswebsites (28%) en tewerkstellingsdienstverleners zoals uitzendkantoren en de VDAB (25%).

Mieke Vercruijsse