Vijf taalfouten die je cv dadelijk in de prullenmand doen belanden

Een klein taalfoutje is menselijk. Zelfs bij echte taalprofessionals glipt er af en toe wel eens eentje door de mazen van het net. Maar in je cv of motivatiebrief kan je je dat echt niet veroorloven. Want in dat geval zal je cv wellicht wel dadelijk in de prullenmand belanden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Let alvast op voor de volgende 5 “dooddoeners”, die sneller en verraderlijker uit je pen kruipen dan je denkt.

1. Die en dat

De aanwijzende voornaamwoorden die en dat kunnen je een lelijke loer draaien. “Het boek die ik heb gelezen”, wordt snel neergepend, maar is fout.

2. Haar en zijn

Hetzelfde geldt voor “haar en zijn”. Let altijd goed op dat je die correct gebruikt. Het moet dus wel degelijk “de organisatie en haar medewerkers” zijn en niet “De organisatie en zijn medewerkers”. Als je twijfelt aan het geslacht, is het dus goed om het even op te zoeken. Al kan je de klippen natuurlijk ook omzeilen door “de organisatie en de medewerkers” te schrijven.

3. Peilers en pijlers

In veel teksten staat “x en z zijn de peilers van de organisatie”, maar dat is fout. De steunpilaren zijn altijd pijlers. Ook met “leiden” en “lijden” is het opletten geblazen. Je kan natuurlijk je leven lang lijden, maar je leidt wel je leven.

4. Jou en jouw en u en uw

Het wordt kennelijk steeds meer uit het oog verloren dat “jou” en “u” persoonlijke voornaamwoorden zijn, terwijl “jouw” een bezittelijk voornaamwoord is. Veel mensen gebruiken beide verkeerdelijk door elkaar. Hetzelfde gebeurt met “u” en “uw”. Als je schrijft “ik heb op u website gezien”, dan mag je er zeker van zijn dat de rekruteerder zich de moeite zal besparen om nog meer van jouw bief te lezen.

5. Als en dan

Het is redelijk eenvoudig om die twee correct te gebruiken want bij woorden als “groter” en “kleiner” moet je “dan” gebruiken, terwijl je in een vergelijking die zegt dat iets even groot of klein is, “als” gebruikt. Je zegt dus niet “ik heb langer gestudeerd als Jos”, maar “ik heb langer gestudeerd dan Jos.”

Nog drie hardnekkige gallicismen

Naast deze 5 vaak voorkomende fouten zijn er nog een boel andere. Sommige komen zelfs zo vaak voor dat iedereen lijkt vergeten te zijn dat ze fout zijn. De drie meest voorkomende zijn gallicismen, letterlijke vertalingen uit het Frans.

  • Het is niet “beroep doen op” (faire appel à) , maar wel “een beroep doen op”.
  • Het is niet “dit zijn onze objectieven voor dit jaar” (Ce sont nos objectifs), maar wel “dit zijn onze doelstellingen voor dit jaar”.
  • Het is niet “dit laat ons toe” (Ceci nous permet), maar wel “dit stelt ons in staat”.

Geert Degrande