Mag een rekruteerder tijdens een sollicitatiegesprek vragen achter je bestaande loon ?

Het is zover, je kan op sollicitatiegesprek. Zoals je wel weet, komen er tijdens dat sollicitatiegesprek wel eens snedige vraagjes naar boven. Mag jouw toekomstige baas in die optiek informeren achter je huidige loon ?

Persoonlijke levenssfeer

Het is geen geheim dat eens mens tijdens een sollicitatiegesprek zijn beste beentje wil voorzetten. In de praktijk wil dat vaak zeggen dat er ook al eens wat loslippiger wordt omgesprongen met sollicitatiegesprek vragen die worden afgevuurd door de rekruteerder. Wat indien hij echter informeert naar jouw huidige salaris ? Wel, er zijn cao’s die de persoonlijke levenssfeer, van toepassing op bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, van jou als sollicitant beschermen. De rekruteerder mag je daarom enkel vragen stellen die geen betrekking hebben op de privé-sfeer, tenzij die rechtstreeks zouden kunnen gerelateerd zijn aan het werk dat je gaat doen. Solliciteer je bijvoorbeeld als havenwerker, dan mag de rekruteerder uiteraard op voorhand even informeren naar je lichamelijke toestand, dat begrijp je wel. Uiteraard heeft echter ook dat zijn grenzen.

Ken je rechten

Je loon is dan weer wat anders. Het situeert zich sowieso in privé-sferen en je toekomstige werkgever kan het evenmin inroepen omdat je loon eigenlijk al helemaal niet relevant is voor de uitoefening van je toekomstige job. Veel hangt uiteraard ook van jezelf af. Wil je hetzelfde loon als bij je vorige werkgever dan is je toekomstige werkgever wel verplicht om je de vraag te stellen hoeveel je voorheen verdiende. Heb je er toch problemen mee, dan kan je die netelige vraag omzeilen door bijvoorbeeld zelf wat rekenwerk te doen en je werkgever een hoger salaris te vragen dan wat je voorheen verdiende. Je bent sowieso nooit verplicht om je loonbrief voor te leggen indien je toekomstige baas daar zou om vragen.

Pascal Dewulf