Is een mondelinge belofte dat je een job krijgt bindend?

Je solliciteert voor een bepaalde job. Enkele dagen later belt de werkgever je op met de mededeling dat je bij hem aan de slag kan gaan. Is deze toezegging bindend? Mag je er dan vanuit gaan dat je ook effectief bij deze werkgever kan beginnen?

Werknemers die mondeling het bericht krijgen dat ze elders aan de slag kunnen twijfelen wel eens of deze mondelinge toezegging wel voldoende is om hun huidige arbeidsovereenkomst al op te zeggen. Hoe zit dat precies?

De toezegging kan bindend zijn

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als een sollicitant en een werkgever het eens zijn dat ze een arbeidsovereenkomst willen sluiten en als ze ook akkoord gaan over de uit te oefenen functie en het loon dat zal worden betaald. Dat akkoord moet geenszins op papier staan. Ook een mondeling akkoord kan dus voldoende zijn. Een mondelinge toezegging van een werkgever dat je bij hem aan de slag kan, kan dus wel degelijk bindend zijn.

Een kwestie van bewijs

Als sollicitant moet je wel kunnen bewijzen dat er een toezegging was van de werkgever. En daar durft het schoentje wel eens te wringen. Als de werkgever de toezegging mondeling deed, zal je dat als sollicitant vaak moeilijk kunnen bewijzen. Als deze later zijn toezegging ontkent, zal jij moeten aantonen dat ze er wel degelijk was.

Het is dan ook aangewezen nog geen acties te nemen naar je huidige werkgever toe (door je bestaande arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld al op te zeggen) tot je beschikt over een ondertekende arbeidsovereenkomst. Solliciteer je op meerdere plaatsen tegelijk dan verwittig je ook de andere werkgevers maar beter nog niet tot je een schriftelijk bewijs hebt dat je aan de slag kan.

De werkgever houdt zich niet aan de belofte

Is de toezegging bindend, kan je ze bewijzen en houdt je werkgever zich er niet aan, dan kan je een verbrekingsvergoeding van je werkgever vragen. Uiteindelijk is dit evenwel vaak niet meer dan een doekje voor het bloeden. Je gaf nu eenmaal je bestaande functie en de opzegtermijnen die je ‘opbouwde’ er wel voor op.

Jan Roodhooft, advocaat