Handicap: wie helpt je op je zoektocht naar een job?

Met een handicap de arbeidsmarkt op: het is allerminst eenvoudig. Naast stereotypen en vooroordelen, moet je ook nog eens opboksen tegen een kluwen van administratieve formaliteiten. Gelukkige zijn er tal van instanties die je kunnen helpen. Een overzicht.

Heb je een arbeidshandicap, dan moet je die eerst en vooral bij de VDAB laten erkennen. Dit kan via de website of in één van de werkwinkels. Op die manier kan de VDAB gespecialiseerde begeleiding bieden en waken over de tewerkstellingsmaatregelen waarop je recht hebt. Een consulent van de VDAB zal je contacteren voor een oriënterend gesprek.

Bereid dit gesprek goed voor. Het voorkomt dat je veel heen en weer zal moeten bellen, e-mails versturen of je (te) vaak verplaatsen naar één van de VDAB-werkwinkels. Vraag eerst en vooral aan je arts een schriftelijke verklaring met daarin duidelijk welke aandoening je hebt en wat de prognose is. Heb je nog andere bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een attest van het ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap’ die je arbeidshandicap kunnen aantonen, snor die dan op en verzamel ze in een mapje. Na het gesprek zal de consulent je dossier vervolgens onderzoeken en je na een tijdje laten weten of je aanvraag werd goedgekeurd.

Begeleiding: welke opties?

Heeft de VDAB besloten om je arbeidshandicap te erkennen, dan kan je samen met de consulent een plan opstellen over de begeleiding die je wil. Dit zijn enkele opties:

Sollicitatiehulp: vlot de zoektocht niet, dan kan je de gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst (GTB) inschakelen.
– Om uit te maken wat je sterktes zijn en welke jobs je zouden liggen, kan je hulp krijgen van de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA).
Opleiding op maat kan je krijgen via het opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum (GOB)

Ook zijn er nog heel wat andere nuttige maatregelen zoals bijvoorbeeld bijstand van een doventolk wanneer je doof of slechthorend bent. De VDAB betaalt daarvan in principe de kosten.

De beste oplossing

Kan je niet in het gewone arbeidscircuit terecht dan kan je misschien wel aan de slag in bijvoorbeeld een beschutte of sociale werkplaats of in de arbeidszorg. Je consulent bij de VDAB zal samen met jou bepalen wat de beste oplossing is.

Pascal Dewulf